Zaměstnanci

Ředitelka školy - obličej.

Ředitelka školy

Zástupce ředitele školy

1. stupeň

Třída

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

Kontakt

602 644 328

602 644 328

602 644 328

602 644 328

518 631 341

Specializacespeciální pedagog

2. stupeň

Třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

Kontakt

518 631 341

518 631 341

518 631 341

518 631 341

Specializace

ICT koordinátor

EVVO koordinátor


Výchovný poradce

Netřídní vyučující
Kontakt

518 631 341

518 631 341

Specializace


Metodik prevence

Asistentky pedagoga
Asistentka

Bc. Marcela Křiklánová

Bc. Barbora Adámková

Lenka Mičková

Lenka Zbranková

Iva Kroutilová

Petra Kolmačková

Kontakt

518 631 341


SpecializaceŠkolní družina

Iva Kroutilová

Andrea Tůmová

Kontakt

602 644 328

602 644 232

Specializace

vychovatelka 1. oddělení

vychovatelka 2. oddělení

Správní zaměstnanci

Zuzana Kachlířová

Eva Kratochvilová

Dagmar Kunderková

Gabriela Zvonařová

Hana Hovězáková


Kontakt

518 631 133736 488 704


Specializace

vedoucí školní jídelny

kuchařka

kuchařka

školnice

úklid