Zaměstnanci

Ředitelka školy - obličej.

Ředitelka školy

Zástupce ředitele školy

1. stupeň

Třída

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

Kontakt

602 644 328

602 644 328

602 644 328

602 644 328

518 631 341

Specializace

speciální pedagog
Výchovný poradce

2. stupeň

Třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

Kontakt

518 631 341

518 631 341

518 631 341

518 631 341

Specializace


EVVO koordinátor


ICT koordinátor

Netřídní vyučující
Kontakt

518 631 341

518 631 341

Specializace


Metodik prevence

Asistentky pedagoga
Asistentka

Bc. Marcela Křiklánová

Bc. Barbora Adámková

Lenka Mičková

Lenka Zbranková

Petra Kolmačková

Pavlína Křížková

Bc. Zdena Šutriepková

Lucie Ševčíková

Kontakt


Specializace
školní asistent

Školní družina

Iva Kroutilová

Andrea Tůmová

Kontakt

602 644 328

602 644 232

Specializace

vychovatelka 1. oddělení

vychovatelka 2. oddělení

Správní zaměstnanci

Zuzana Kachlířová

Eva Kratochvilová

Dagmar Kunderková

Gabriela Zvonařová

Hana Hýblová

Barbora Matulová

Dana Sohlichová

Kontakt

518 631 133736 488 704


Specializace

vedoucí školní jídelny

kuchařka

kuchařka

školnice

úklid

hospodářka školy

správce tělocvičny