Aktuality

Světová škola

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Světová škola, ve kterém se zaměřujeme na jeden ze 17 cílů Udržitelného rozvoje naší planety a lidstva dle OSN.

Pro získání "titulu" světová škola jsme zvolili téma udržitelného zemědělství, ve kterém se zaměřujeme na pěstování kakaa a jeho cesty od plantáže až po naše stoly nejen v podobě čokolády. K tématu přidáváme témata ochrany přírody, boj se změnou klimatu, udržitelné využívání suchozemských ekosystémů a další témata.

Věříme, že se nám podaří jednotlivé cíle plnit. Držte nám 👍

LVK_info_seznam_vecí_2024.pdf

Seznam věcí na LVK

info_k_odjezdu_další_info_LVK_2024.pdf

Informace k odjezdu, doporučení, program

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků ve škole 

V úterý 29. 8. 2023 v 16 hodin se uskuteční krátká schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v prostorách školy.

Rodiče dostanou podrobné informace ohledně školní družiny a vyplní příchody a odchody ze ŠD, dále dostanou přihlášky ke stravování ve školní jídelně a několik dalších informací týkajících se organizace vyučování v prvních dnech školy. Prosím, aby si děti přinesly zakoupené pomůcky dle seznamu (pomůcky do VV, TV, i školní pomůcky) a podepsané  přezůvky.

Těší se na Vás paní učitelka Zuzana Měsíčková a paní vychovatelka Iva Kroutilová.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA

oznameni-zvlastniho-zapisu-do-zs-ukrajina_2023.pdf

Oznámení zápisu

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи 

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1.pdf

Žádost o přijetí dítěte

Заява про зарахування дитини 

zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR.pdf

Žádost o odklad

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

Lyžák 2023 se vydařil ⛷️

Od neděle 22. do pátku 27. ledna se 39 sedmáků, osmáků a deváťáků pod vedením 5 instruktorů účastnilo lyžařského a snowboardové výcviku v tradičních Kunčicích u Starého Města.

Počasí k nám bylo vlídné, sněhu na sjezdovkách i okolí dostatek, takže jsme si užili nejen samotný výcvik, ale i vycházku do okolní přírody. A co je hlavní, každý z nás se zlepšil ve svých lyžařských schopnostech ... nejvíc ti, co začínali. Velké uznání.

Děkujeme všem účastníkům za krásný kurz ... příští rok se budeme těšit od 21. ledna znovu na stejném místě. 

V předposlení školní den roku 2022 jsme se, my páťáci až deváťáci, účastnili dvouhodinové vánoční hry. Tady jsou fotky z ní.

Na deset úkol, které jsme plnili, se můžete podívat pod tlačítkem výše. A vánoční Kahoot si i vyzkoušet :-)

Přejeme vám úspěšný nový rok #zacizsdamborice

Soutěžíme s WocaBee

Naše škola se ve druhé polovině října zapojila do čtvrtého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Soutěží se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee. Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem.

V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kriteriem je počet bodů získaných procvičováním slovíček. Čím více žáci procvičují, tím více bodů (za správné odpovědi) získají a více se také naučí.

Každá třída soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují opravdu všichni.

Žáci aktuálně soutěží v okresním kole šampionátu, ve kterém mohou získat zajímavé ceny a pro naši školu až 2 x 60 000 Kč na modernizaci.

Všechny informace o soutěži včetně průběžných výsledků najdete na www.wocabee.app/soutez

Tou nejdůležitější výhrou však bude zlepšení jazykových vědomostí našich žáků a jejich motivace k učení jazyků, které jsou v dnešní době mimořádně důležité. Jsme velmi rádi, že i na naší škole učíme cizí jazyky inovativním způsobem, který přináší žákům skutečné výsledky!

Držíme jim v soutěži palce!

Dokumenty ke zvláštnímu zápisu do ZŠ vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - LEX Ukrajina školství

oznameni-zvlastniho-zapisu-do-zs-ukrajina.pdf

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. 

Zápis UK - žádost o přijetí.pdf

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Zápis UK- žádost o odklad.pdf

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

Družinové kukátko 2022 JARO.pdf

Jarní družinové kukátko

Vážení rodiče, milí přátelé, 

opět vás zveme k nahlédnutí do dění naší družiny.

Příjemné čtení a prohlížení :-)

SSkenovani 22040812250.pdf
SSkenovani 22041911221.pdf

Seznam přijatých žáků do 1. třídy

Na základě proběhlého zápisu (včetně dodatečného) žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2022 / 2023 byli přijati k základnímu vzdělávání žáci s následujícími registračními čísly - viz přiložené dokument.

V Dambořicích 8. 4. 2022

Zápis do 1. třídy

Žádost k přijetí do I. třídy_2022.pdf

Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ

Zápisní list_2022.pdf

Zápisní list pro šk. r. 2022/2023

Změna výpůjční doby ve čtvrtek 10. 2. 2022

Ve čtvrtek 10. 2. 2022 bude školní půjčovna lyží otevřena od 19:00 do 19:30. Děkuji za pochopení.

Jak nám bylo na lyžařském kurzu?

Podívejte se ... pevně věříme, že se vám video bude líbit.

Půjčovna lyží a SNB otevřena dle rozpisu.

Informace k Lyžařskému kurzu 7. a 8. třídy 23. - 28. 1. 2022

Doplatek k záloze je navýšen o 100 Kč na 2 100 Kč z důvodu zvýšení cen skipasu. Děkujeme za pochopení.

info_k_odjezdu_další_info_LVK_2022.pdf
LVK_info_seznam_vecí_2022.pdf
přihláška_LVK_2022.pdf

Den přeslavný ...

PF 2022

Narodil se ...

Šípkový projekt v sedmé třídě

Se známým plodem keře šípkové růže se pokusili žáci 7. třídy o svůj první, téměř podnikatelský záměr. Od sběru až po prezentaci. A moc se jim to povedlo! 

Holky z šípkárny - Luskačová, Ševčíková.pdf
Kluci z šípku - O. Mokrý.pdf
Šípkové Legendy - Stošek, Kosír, Krajča.pdf
Šípky - M. Mokrý, J. Hořava.pdf
Šípkoví čičmondi - Šaňková, Fialová, Kašparová.pdf
Šípkovníci - Konečný, P. Kratochvil.pptx

ONLINE LEKCE S RODILÝM MLUVČÍM

Jazyková škola Easyspeak

Pokyny pro stravování na ZŠ Dambořice - školní rok 2021/2022


Platba bude provedena v bance TRVALÝM PŘÍKAZEM /září 2021-červen 2022/

Ve stanovené výši s termínem platnosti 2. den v měsíci.

Účet školy, na který bude platba hrazena: 255829451  kód banky: 0300

Variabilní symbol : rodné číslo žáka

Rodiče zaplatí v měsíci září první zálohovou platbu 21dnů x cena oběda na měsíc /tzn. na září 2021/.

Vyrovnání přeplatku bude provedeno po ukončení školního roku 2021-2022 zpět na účet strávníka.

Dojde-li ke změně Vašeho čísla účtu, informujte vedoucí ŠJ.

 

Změna výše stravného od 1. 9. 2021

Cena oběda je stanovena dle věku, kterého strávník dosáhne v daném školním roce, tj. v období od 1. září do 31. srpna (vyhl.107/2005).

Žáci  7 -10 let     20 Kč / záloha 420 Kč

Žáci 11-14 let     22 Kč/ záloha 462 Kč

Žáci 15 let a více 24 Kč/ záloha 504 Kč

OÚ Dambořice přispívá na každý oběd strávníka částkou 6 Kč.

 

Obědy se vydávají od 12:00 do 14:00. Odhlásit oběd je nutné z důvodu nepřítomnosti žáka nejpozději v den nepřítomnosti do 7:15. Na tel. 518 631 133.

Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky - nárok pouze první den nemoci. Výdej od 11:30-11:45.

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti!

Připomínky, náměty a dotazy k provozu ŠJ u vedoucí ŠJ osobně nebo na tel: 518 631 133 v pracovní době od 8:00-11:00.


Vážení rodiče,

velmi si vážíme Vašeho přístupu k výzvě na pomoc lidem z obcí postižených tornádem.

Ve škole se vybralo Vaší zásluhou 44 200,- Kč. Peníze jsme věnovali rodině R. Koláčkové z Mikulčic. Členové rodiny byli překvapeni výší částky a vyslovili velký dík za Vaši pomoc.

I my Vám děkujeme. Krásné prázdniny

                                     Zaměstnanci Základní a Mateřské školy v Dambořicích


Družinové kukátko J+L 2021.pdf

Těšíte se na prázdniny? Družinka ano!

A určitě nejen naše družina, ale všichni v naší škole a nejen v ni. Krásné počtení :-)

Organizace výuky od pondělí 24. 5. 2021

Souhrnné informace

Děkujeme vám za výbornou spolupráci a pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Dambořice

Organizace výuky od 17. 5. 2021

I. až V. třída


VI. až IX. třída

Souhrnné informace

Děkujeme vám za výbornou spolupráci a pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Dambořice

Hledáme novou kolegyni / kolegu

Základní škol a Mateřská škola Dambořice hledá novou kolegyni / kolegu s aprobací na 1. stupeň a novou kolegyni / kolegu do MŠ. Nástup od 1. září 2021.

Bližší informace poskytne vedení školy

Žádost o odklad školní docházky

Vážení rodiče, 

zda si můžete stáhnout a vyplnit žádost o odklad školní docházky pro vaše dítě, které bylo zapsáno do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022.

Žádost o odklad školní docházky.pdf
Výsledky zápisu, informace pro rodiče.pdf

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022

Vážení rodiče,

předkládáme vám výsledky zápisu žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2021 / 2022.

Informace k výuce od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

na základě informací MŠMT začne od pondělí 12. dubna 2021 prezenční rotační výuka žáků 1. stupně.

Žáci, kteří nastoupí do školy, budou vždy v pondělí a ve čtvrtek před výukou za přítomnosti pracovníků školy testováni antigenními testy. Po dohodě mohou test dítěti provést ve škole i rodiče.

Žák nebude testován ve škole neinvazivním antigenním testem, pokud je možné doložit negativní výsledek PCR testu (ne starší než 48 hodin) nebo se žák prokáže lékařským potvrzením či zprávou z laboratoře o prodělané nákaze COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.

V případě pozitivního testu bude dítě izolováno a vyčká příchodu rodiče (nebo rodič dá souhlas, aby dítě samo opustilo školu). Škola vystaví potvrzení, že test vyšel pozitivně a rodič kontaktuje lékaře dítěte.

Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování není jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je však nemožnost prezenčního vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. V tomto případě bude žákovi zajištěna studijní podpora.

Na webu testovani.edu.cz byla zpřístupněna sekce Jak na to ve škole, kde naleznete informace k zajištění průběhu a organizace testování.

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy.

Pololetní vysvědčení - 28. 1. 2021

Předávání pololetního vysvědčení proběhne letos v odlišných formách dle jednotlivých tříd.

Při předávání vysvědčení je nutné dodržovat hygienické předpisy - roušky, rozestupy a zákaz shlukování více jak 2 osob.

Vánoční prázdniny od 21. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

z nařízení rozhodnutí Vlády ČR a MŠMT končí vyučování v tomto kalendářním roce 18. 12. 2020. O návratu dětí do školy vás budeme včas informovat na webových stránkách školy a školním FB. Prozatím platí návrat 4. 1. 2021 v režimu tzv. rotace tříd druhého stupně.

S přáním klidných vánočních svátků 

Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Dambořice

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

podle pokynů MŠMT dochází od pondělí 30. 11. 2020 k dalším změnám ve výuce:

V ostatních týdnech budou žáci pokračovat v distanční výuce podle pokynů vyučujících prostřednictvím Učebny Google. Vyučování na 2. stupni bude pro všechny třídy v prosinci denně od 8:10 do 13:40 podle upraveného rozvrhu.

Prezenčně vzdělávaní žáci budou obědy konzumovat ve škole, žáci 6. – 8. třídy, kteří se budou vzdělávat distančně, mají také stále nárok na dotovaný oběd, ale musí si ho vyzvednout v určenou dobu a odnést domů. Nemohou obědvat ve škole. 

Školní družina je v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky, odpolední provoz bude realizován ve 4 odděleních, aby byly zajištěny homogenní skupiny jako ve třídě. Proto zvažte nutnost docházky vašeho dítěte do družiny.

 Pro prezenční vzdělávání platí:

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika MZ pro nařizování karantény ve školách.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte třídní učitele svých dětí nebo vedení školy.

Děkuji za spolupráci, přeji všem hodně zdraví, trpělivosti a vytrvalosti.

 Mgr. Drahomíra Beková  

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

předkládám vám informace k provozu školy od středy 18. 11. 2020  

Děkuji za spolupráci.  

V Dambořicích dne 13. 11. 2020                           Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka ZŠ


Další informace vztahující se k situaci na školách můžete nalézt na stránkách Ministerstva školství.

Mimořádné opatření - E-learning

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, prosíme, sledujte stránku E-learning - Mimořádné opatření, kde pravidelně publikujeme úkoly pro I. stupeň a informujeme o dalším dění v této situaci.

Děkujeme za pochopení