Aktuality

Šípkový projekt v sedmé třídě

Se známým plodem keře šípkové růže se pokusili žáci 7. třídy o svůj první, téměř podnikatelský záměr. Od sběru až po prezentaci. A moc se jim to povedlo!

Holky z šípkárny - Luskačová, Ševčíková.pdf
Kluci z šípku - O. Mokrý.pdf
Šípkové Legendy - Stošek, Kosír, Krajča.pdf
Šípky - M. Mokrý, J. Hořava.pdf
Šípkoví čičmondi - Šaňková, Fialová, Kašparová.pdf
Šípkovníci - Konečný, P. Kratochvil.pptx

ONLINE LEKCE S RODILÝM MLUVČÍM

Jazyková škola Easyspeak

 • skupinové a individuální online lekce – AJ, FJ, ŠJ

 • registrace do skupinových lekcí od 14.9.2021 na is-easyspeak.cz

 • individuální lekce na info@easyspeak.cz nebo Ivana 723 370 442, Lucie 737 553 491, Helena 773 138 533

 • Více informací pro naše žáky u paní učitelky Bartoníkové.

Pokyny pro stravování na ZŠ Dambořice - školní rok 2021/2022


Platba bude provedena v bance TRVALÝM PŘÍKAZEM /září 2021-červen 2022/

Ve stanovené výši s termínem platnosti 2. den v měsíci.

Účet školy, na který bude platba hrazena: 255829451 kód banky: 0300

Variabilní symbol : rodné číslo žáka

Rodiče zaplatí v měsíci září první zálohovou platbu 21dnů x cena oběda na měsíc /tzn. na září 2021/.

Vyrovnání přeplatku bude provedeno po ukončení školního roku 2021-2022 zpět na účet strávníka.

Dojde-li ke změně Vašeho čísla účtu, informujte vedoucí ŠJ.

Změna výše stravného od 1. 9. 2021

Cena oběda je stanovena dle věku, kterého strávník dosáhne v daném školním roce, tj. v období od 1. září do 31. srpna (vyhl.107/2005).

Žáci 7 -10 let 20 Kč / záloha 420 Kč

Žáci 11-14 let 22 Kč/ záloha 462 Kč

Žáci 15 let a více 24 Kč/ záloha 504 Kč

OÚ Dambořice přispívá na každý oběd strávníka částkou 6 Kč.

Obědy se vydávají od 12:00 do 14:00. Odhlásit oběd je nutné z důvodu nepřítomnosti žáka nejpozději v den nepřítomnosti do 7:15. Na tel. 518 631 133.

Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky - nárok pouze první den nemoci. Výdej od 11:30-11:45.

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti!

Připomínky, náměty a dotazy k provozu ŠJ u vedoucí ŠJ osobně nebo na tel: 518 631 133 v pracovní době od 8:00-11:00.


Družinové kukátko J+L 2021.pdf

Těšíte se na prázdniny? Družinka ano!

A určitě nejen naše družina, ale všichni v naší škole a nejen v ni. Krásné počtení :-)


Organizace výuky od pondělí 24. 5. 2021

 • Všechny třídy již prezenčně ve škole.

 • Výuka dle rozvrhu ve Škole Online.

 • Družina i tělocvik druhého stupně dle tradičního dělení.

 • Testování pro všechny žáky jen v pondělí - přijďte, prosíme, již na 7:45.

Souhrnné informace

 • Případné další informace poskytnou žákům a rodičům třídní učitelé.

 • Obědy jsou zajištěny pro všechny přihlášené žáky. Pro odhlášení kontaktujete paní Zuzanu Kachlířovou.

 • I nadále platí důsledné dodržování platných hygienických pravidel.

 • O případných změnách budete neprodleně informováni.

Děkujeme vám za výbornou spolupráci a pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Dambořice

Organizace výuky od 17. 5. 2021

I. až V. třída

 • Výuka již realizována prezenčně pro všechny třídy prvního stupně.

 • Testování pouze v pondělí, popřípadě první den příchodu do školy v daném týdnu.

 • Výuka dle rozvrhu.

 • Provoz všech oddělení družiny již bez omezení.


VI. až IX. třída

 • VI. a VII. třída - distanční výuka => Google Meet a Google Classroom.

 • VIII. a IX. třída - prezenčně ve škole. Výuka dle mírně upraveného rozvrhu (týká se realizace odpoledního vyučování a tělocviku).

 • Testování v pondělí a ve čtvrtek.

Souhrnné informace

 • Případné další informace poskytnou žákům a rodičům třídní učitelé.

 • Obědy jsou zajištěny pro všechny přihlášené žáky. Pro odhlášení kontaktujete paní Zuzanu Kachlířovou.

 • I nadále platí důsledné dodržování platných hygienických pravidel.

 • O případných změnách budete neprodleně informováni.

Děkujeme vám za výbornou spolupráci a pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Dambořice

Hledáme novou kolegyni / kolegu

Základní škol a Mateřská škola Dambořice hledá novou kolegyni / kolegu s aprobací na 1. stupeň a novou kolegyni / kolegu do MŠ. Nástup od 1. září 2021.

Bližší informace poskytne vedení školy.

Žádost o odklad školní docházky

Vážení rodiče,

zda si můžete stáhnout a vyplnit žádost o odklad školní docházky pro vaše dítě, které bylo zapsáno do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022.

Žádost o odklad školní docházky.pdf
Výsledky zápisu, informace pro rodiče.pdf

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022

Vážení rodiče,

předkládáme vám výsledky zápisu žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2021 / 2022.

Informace k výuce od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

na základě informací MŠMT začne od pondělí 12. dubna 2021 prezenční rotační výuka žáků 1. stupně.

 • V týdnu od 12. do 16. dubna budou ve škole žáci 1. a 2. třídy.

 • V týdnu od 19. do 23. dubna žáci 3., 4. a 5. třídy.

 • Dále pak, pokud se nic nezmění, pravidelné opakování ve stejném režimu: týden výuka prezenční, týden distanční.

Žáci, kteří nastoupí do školy, budou vždy v pondělí a ve čtvrtek před výukou za přítomnosti pracovníků školy testováni antigenními testy. Po dohodě mohou test dítěti provést ve škole i rodiče.

Žák nebude testován ve škole neinvazivním antigenním testem, pokud je možné doložit negativní výsledek PCR testu (ne starší než 48 hodin) nebo se žák prokáže lékařským potvrzením či zprávou z laboratoře o prodělané nákaze COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.

V případě pozitivního testu bude dítě izolováno a vyčká příchodu rodiče (nebo rodič dá souhlas, aby dítě samo opustilo školu). Škola vystaví potvrzení, že test vyšel pozitivně a rodič kontaktuje lékaře dítěte.

Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování není jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je však nemožnost prezenčního vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. V tomto případě bude žákovi zajištěna studijní podpora.

Na webu testovani.edu.cz byla zpřístupněna sekce Jak na to ve škole, kde naleznete informace k zajištění průběhu a organizace testování.

 • Podrobné informace k prezenční výuce dostanou rodiče a žáci od svých třídních učitelů.

 • Provoz školní družiny bude zajištěn.

 • Žáci 2. stupně pokračují v povinné distanční výuce podle rozvrhu.

 • Dochází ke změně doby výdeje obědů s sebou pro žáky na distanční výuce: od 11:15 do 11:45 hodin u bočního vchodu do školní kuchyně.

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy.

Pololetní vysvědčení - 28. 1. 2021

Předávání pololetního vysvědčení proběhne letos v odlišných formách dle jednotlivých tříd.

 • 1. a 2. třída - klasicky ve třídě poslední vyučovací hodinu

 • 3. a 4. třída - děti si přijdou individuálně pro vysvědčení do školy od 9:00 do 11:00

 • 5. třída - vysvědčení bude předáváno v geoparku před školou od 10:00 do 10:30

 • 6., 7. a 8. třída - vysvědčení nebude zítra předáváno, přehled hodnocení je v systému Škola Online => Hodnocení => Výpisy hodnocení => Hodnocení žáka / studenta. V posledním modrém sloupci je červeně zvýrazněno pololetní hodnocení. Výpis z vysvědčení dostanou děti až po návratu do školy.

 • 9. třída - vysvědčení bude předáno ve 13:00 v geoparku před školou.

Při předávání vysvědčení je nutné dodržovat hygienické předpisy - roušky, rozestupy a zákaz shlukování více jak 2 osob.

Vánoční prázdniny od 21. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

z nařízení rozhodnutí Vlády ČR a MŠMT končí vyučování v tomto kalendářním roce 18. 12. 2020. O návratu dětí do školy vás budeme včas informovat na webových stránkách školy a školním FB. Prozatím platí návrat 4. 1. 2021 v režimu tzv. rotace tříd druhého stupně.

S přáním klidných vánočních svátků

Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Dambořice

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

podle pokynů MŠMT dochází od pondělí 30. 11. 2020 k dalším změnám ve výuce:

 • prezenčně se budou vzdělávat všichni žáci 1. stupně (1. – 5. ročník) a žáci 9. třídy.

 • Žáci 6. – 8. třídy budou rotovat v tomto pořadí (prezenční výuka ve škole):

   • 6. třída od pondělí 30. 11. do pátku 4. prosince 2020,

   • 7. třída od pondělí 7. 12. do pátku 11. 12. 2020,

   • 8. třída od pondělí 14. 12. do pátku 18. 12. 2020.

V ostatních týdnech budou žáci pokračovat v distanční výuce podle pokynů vyučujících prostřednictvím Učebny Google. Vyučování na 2. stupni bude pro všechny třídy v prosinci denně od 8:10 do 13:40 podle upraveného rozvrhu.

Prezenčně vzdělávaní žáci budou obědy konzumovat ve škole, žáci 6. – 8. třídy, kteří se budou vzdělávat distančně, mají také stále nárok na dotovaný oběd, ale musí si ho vyzvednout v určenou dobu a odnést domů. Nemohou obědvat ve škole.

Školní družina je v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky, odpolední provoz bude realizován ve 4 odděleních, aby byly zajištěny homogenní skupiny jako ve třídě. Proto zvažte nutnost docházky vašeho dítěte do družiny.

Pro prezenční vzdělávání platí:

 • nošení ochrany úst a nosu (i během pobytu ve školní družině),

 • větrání vnitřních prostor,

 • dodržování hygienických pravidel,

 • vyčleňování infekčních žáků a zaměstnanců,

 • hlášení případného výskytu onemocnění.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika MZ pro nařizování karantény ve školách.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte třídní učitele svých dětí nebo vedení školy.

Děkuji za spolupráci, přeji všem hodně zdraví, trpělivosti a vytrvalosti.

Mgr. Drahomíra Beková

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

předkládám vám informace k provozu školy od středy 18. 11. 2020

 • Ve středu 18. 11. 2020 nastoupí do školy žáci 1. a 2. třídy, pro ostatní žáky (3. – 9. třída) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Bude obnovena činnost školní družiny pro dvě oddělení (první oddělení pro žáky 1. třídy, druhé oddělení pro 2. třídu).

 • Jsou umožněny individuální konzultace ve škole, vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Termíny konzultací si žáci či zákonní zástupci dohodnou individuálně s příslušným vyučujícím.

 • Žáci a zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou doby konzumace stravy.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 • Podle počasí a možností bude zařazen pobyt žáků venku, na čerstvém vzduchu.

 • Školní stravování bude umožněno prezenčně žákům 1. a 2. třídy a zaměstnancům školy, kteří budou přítomni na pracovišti, za příslušných hygienických opatření.

 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Strava se bude vydávat od 11:00 do 11:30 hodin do jednorázových menu boxů žákům, kteří o obědy projevili zájem prostřednictvím dotazníku.

 • Žáci 3. až 9. třídy nadále pokračují v distančním vzdělávání ve stejném režimu jako doposud.

Děkuji za spolupráci.

V Dambořicích dne 13. 11. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka ZŠ


Další informace vztahující se k situaci na školách můžete nalézt na stránkách Ministerstva školství.

Mimořádné opatření - E-learning

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, prosíme, sledujte stránku E-learning - Mimořádné opatření, kde pravidelně publikujeme úkoly pro I. stupeň a informujeme o dalším dění v této situaci.

Děkujeme za pochopení