Naše škola

Obrázek naší školy - ZŠ Dambořice v jarním období.

Základní škola Dambořice je malá vesnická škola. Počet žáků se pohybuje mezi 170 - 190 žáky v závislosti na síle prvního ročníku a počtu odcházejících deváťáků.

Počátky školní docházky v Dambořicích jsou datovány do 19. století, kdy přicházejí první kantoři, aby vzdělávali místní děti. Přes mnohá úskalí (budování nové budovy v 50.letech pro druhý stupeň, výuka ve dvou, od sebe dosti vzdálených, budovách) si škola nese dobré hodnocení jak u místních, tak i u rodáků, kteří na naši školu vzpomínají.

Od ledna roku 2011 škola využívá dokončenou přístavbu budovy II. stupně a moderní tělocvičnu. Mohlo tak dojít k přestěhování I. stupně z historické budovy školy ("Žlutá škola" či "Měšťanka") do nových prostor.

Poslední velkou změnou je sloučení Základní a Mateřské školy v Dambořicích pod jeden právnický subjekt Základní škola a Mateřská škola Dambořice od 1. 7. 2019.