Jídelna

Pokyny pro stravování na ZŠ Dambořice - školní rok 2023/2024


Platba bude provedena v bance TRVALÝM PŘÍKAZEM /září 2023 až červen 2024/

Ve stanovené výši s termínem platnosti 2. den v měsíci.

Účet školy, na který bude platba hrazena: 255829451  kód banky: 0300

Variabilní symbol : rodné číslo žáka

Rodiče zaplatí v měsíci září první zálohovou platbu 21dnů x cena oběda na měsíc /tzn. na září 2023/.

Vyrovnání přeplatku bude provedeno po ukončení školního roku 2023 / 2024 zpět na účet strávníka.

Dojde-li ke změně Vašeho čísla účtu, informujte vedoucí ŠJ.

 

Výše stravného od 1. 9. 2023

Cena oběda je stanovena dle věku, kterého strávník dosáhne v daném školním roce, tj. v období od 1. září do 31. srpna (vyhl.107/2005).

Žáci  7 -10 let     24 Kč / záloha 504 Kč

Žáci 11-14 let     26 Kč/ záloha 546 Kč

Žáci 15 let a více 29 Kč/ záloha 609 Kč

OÚ Dambořice přispívá na každý oběd strávníka částkou 6 Kč.

 

Obědy se vydávají od 12:00 do 14:00. 

Odhlásit oběd je nutné z důvodu nepřítomnosti žáka nejpozději v den nepřítomnosti do 7:15. Na tel. 518 631 133. Případně na e-mail jídelny: jidelna@zsdamborice.cz

Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky - nárok pouze první den nemoci. Výdej od 11:30-11:45.

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti!

Připomínky, náměty a dotazy k provozu ŠJ u vedoucí ŠJ osobně nebo na tel: 518 631 133 v pracovní době od 8:00-11:00.


Školní jídelna ZŠ Dambořice

Vedoucí školní jídelny - Zuzana Kachlířová

Telefon pro odhlašování obědů: 518 631 133 

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Na základě právních norem EU-2000/13 do 13.12.2014, EU-1169/2011 článek 21 a vyhlášky 113/2005 Sb., v platném znění, o způsobu označování potravin, bude od 1. 12. 2014 součástí jídelního lístku informace o alergenech obsažených v jídle.

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem. 

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha-seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. 

Ten, kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat. 

Bližší informace vám sdělí vedoucí stravování paní Zuzana Kachlířová, tel. 518 631 133.

Seznam alergenů: