Máš na to!

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

16. 6. 2021 v 16:30

V budově základní školy.

Těšíme se na vás

Organizace výuky od pondělí 24. 5. 2021

 • Všechny třídy již prezenčně ve škole.

 • Výuka dle rozvrhu ve Škole Online.

 • Družina i tělocvik druhého stupně dle tradičního dělení.

 • Testování pro všechny žáky jen v pondělí - přijďte, prosíme, již na 7:45.

Souhrnné informace

 • Případné další informace poskytnou žákům a rodičům třídní učitelé.

 • Obědy jsou zajištěny pro všechny přihlášené žáky. Pro odhlášení kontaktujete paní Zuzanu Kachlířovou.

 • I nadále platí důsledné dodržování platných hygienických pravidel.

 • O případných změnách budete neprodleně informováni.

Děkujeme vám za výbornou spolupráci a pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Dambořice

Informace k výuce od 10. 5. 2021

I. až V. třída

Výuka pokračuje rotačním systémem. Ve škole bude 1. a 2. třída. Testování již jen jednou týdně v pondělí.

VI. až IX. třída

 • Výuka bude probíhat rotačně - od 10. 5. nastupuje 6. a 7. třída, další týden (tedy od 17. 5.) ji vystřídá 8. a 9. třída.

 • První den příchodu do školy proběhne testování antigenními testy. Dle současných podmínek by mělo proběhnout i ve čtvrtek. Prosíme proto žáky, aby přišli již na 7:45. Dojíždějící z Uhřic nemusí spěchat, budou otestováni zvlášť hned po příchodu.

 • Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu na Škole Online. Výjimku bude tvořit tělocvik, který bude vždy 6. vyučovací hodinu společný pro homogenní skupinu třídy (tedy kluci i holky dané třídy dohromady).

  • Za pěkného počasí bude tělocvik probíhat venku - nezapomeňte na vhodný oděv a obuv.

  • Odpolední vyučování (mimo Tv) proběhne beze změn.

  • Během vyučování jsou žáci povinni mít na ústech a nose chirurgickou roušku či respirátor.

 • Obědy pro všechny přihlášené budou vydávány klasicky při dodržení všech hygienických podmínek. V případě, že o oběd nebudete mít zájem, prosím, odhlaste jej.

 • Rozvrh pro distanční výuku bude od 10. 5. souhlasit s klasickým školním rozvrhem s částečnou redukcí hodin - sledujte sdílenou tabulku.

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci i vaše pochopení, že některé informace se, ne našim přičiněním, mohou ještě změnit.

Vedení školy a pedagogický sbor II. stupně

Výsledky zápisu, informace pro rodiče.pdf

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022

Vážení rodiče,

předkládáme vám výsledky zápisu žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2021 / 2022.

Můžete si také, pokud tak bylo vašemu dítěti doporučeno a jste takto rozhodnuti, stáhnout žádost o odklad školní docházky.

Žádost o odklad školní docházky.pdf

Informace ředitelky školy k výuce ve školním roce 2020 – 2021

 1. Žáci budou 1. a 2. září 2020 poučeni o bezpečnosti, hygieně a postupu v případě výskytu příznaků nemoci.

 2. Používání hygienických přípravků a úklid je ve škole zajištěn podle metodického doporučení MŠMT. Zajišťuje paní školnice Gabriela Zvonařová.

 3. Obědy budou vydávány ve školní jídelně a keramické dílně, žáci se budou stravovat v oddělených skupinách podle tříd a harmonogramu.

 4. V případě podezření a výskytu nemoci postupujeme podle doporučení MŠMT. Pokud má žák příznaky nemoci, škola tuto skutečnost okamžitě oznámí zákonnému zástupci, který je povinen si dítě ze školy neprodleně odvést. Kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

 5. Škola bude poskytovat úplné nebo částečné distanční vzdělávání v případě vyhlášení mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Se způsobem a manuálem distančního vzdělávání budou žáci i rodiče seznámeni. Pravidla budou zveřejněna také na webu školy. Základním informačním a výukovým zdrojem a prostorem je Škola Online a Google Classroom, tak jako ve 2. pololetí loňského školního roku.

 6. Škola může zapůjčit žákům PC k realizaci distanční výuky. Zajišťuje Mgr. Karel Malík.

 7. V případě nejasností, pochybností či dotazů kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

V Dambořicích 31. 8. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy


Logo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony II"

Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf

Škola je zapojena do programu MAP Kyjovské Slovácko v pohybu - www.vzdelavanivpohybu.cz

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.