Rodiče

Nabídka kroužku: Hraní a zpívání pro radost

Vážení rodiče,

v letošním školním roce bych chtěla dětem od října nabídnout kroužek Hraní a zpívání pro radost, kde bychom s dětmi střídali různé písničky, básničky, dramatické scénky, ale i různé hry, povídání či další aktivity, které nás baví. Pokud by dítě o tento kroužek mělo zájem, prosím vyplňte tento krátký dotazník.

Podle zájmu a počtu dětí by se pak rozhodlo, kdy bude kroužek probíhat. Předběžně to vypadá na středu po náboženství či čtvrtek odpoledne. Závazné přihlášky bychom poslali během příštího týdne. Kroužek je určen prioritně pro žáky 2. až 5. ročníku, v případě zájmu a volných míst je možné přibrat i další děti. V případě dalších dotazů pište na: marcela.kriklanova@zsdamborice.cz

Těší se Marcela Křiklánová

Ucelený přehled organizace školního roku 2022 / 2023 poskytuje dokument MŠMT na této adrese.

Vyučovací hodiny

8:10 - 8:55, 9:05 - 9:50, 10:10 - 10:55, 11:05 - 11:50

12:00 - 12:45, 12:55 - 13:40, 13:45 - 14:30, 14:35 - 15:20

Seznam pomůcek pro výtvarnou výchovu na ZŠ Dambořice

I. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)

 • vodovky (Koh-i-Noor, větší plochy barev), tempery, anilinové barby - nepovinné, voskovky

 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 2, 6, 8), ploché (velikost 2, 6, 8)

 • lepidlo šroubovací (tyčinkové) 2 ks, Herkules (tekutý)

 • plastická duma (umělecká barevná pryž), tuš

 • centropen černý 0,5 mm, tužka č. 1 a 2

 • ostré nůžky

 • noviny, houbička na nádobí, hadřík, savý hadr, 2x kelímek od Ramy (či jiný podobné velikosti)

II. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)

 • vodovky (Koh-i-Noor), tempery, suchý pastel (12 ks), voskovky

 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 4, 8, 12), ploché (velikost 4, 8, 12)

 • lepidlo šroubovací (tyčinkové), Herkules (tekutý)

 • plastická guma (umělecká barevná pryž), tuš, redispero (násadka, špička - 1 mm a 2,5 mm)

 • centropen černý O,5 mm

 • noviny, houbička na nádobí, hadřík

Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na vás 1. září při zahájení školního roku 2022/2023 a to v:

 • 8:00 - Mše svatá v kostele pro zájemce.

 • 9:00 - Slavnostní zahájení v tělocvičně školy.

Nezapomeňte si, prosím, přezůvky.

2. září

 • Výuka od 8:10 do 11:50 pro všechny třídy.

 • Družina i školní jídelna již v provozu.

Od pondělí 5. září již výuka dle rozvrhu.

Dokumenty ke zvláštnímu zápisu do ZŠ vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - LEX Ukrajina školství

oznameni-zvlastniho-zapisu-do-zs-ukrajina.pdf

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

Zápis UK - žádost o přijetí.pdf

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Zápis UK- žádost o odklad.pdf

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

SSkenovani 22040812250.pdf
SSkenovani 22041911221.pdf

Seznam přijatých žáků do 1. třídy

Na základě proběhlého zápisu (včetně dodatečného) žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2022 / 2023 byli přijati k základnímu vzdělávání žáci s následujícími registračními čísly - viz přiložené dokument.

V Dambořicích 8. 4. 2022

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2022 / 2023

Zápis do 1. třídy

Žádost k přijetí do I. třídy_2022.pdf

Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ

Zápisní list_2022.pdf

Zápisní list pro šk. r. 2022/2023

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

16. 6. 2021 v 16:30

V budově základní školy.

Těšíme se na vás

Výsledky zápisu, informace pro rodiče.pdf

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022, žádost o odklad školní docházky

Vážení rodiče,

předkládáme vám výsledky zápisu žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2021 / 2022.

Můžete si také, pokud tak bylo vašemu dítěti doporučeno a jste takto rozhodnuti, stáhnout žádost o odklad školní docházky.

Žádost o odklad školní docházky.pdf

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022


Vážení rodiče,

vzhledem k pokračující mimořádné situaci proběhne zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí, pouze doručením žádosti o přijetí a zápisového lístku vedení školy.

Podklady k zápisu (přihlášku, zápisový lístek a prohlášení) si vytiskněte a vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku formuláře, vyzvedněte si výtisk po telefonické domluvě ve škole, nebo z obálky umístěné u schránky na budově ZŠ. Podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu od 1. do 30. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

 1. Prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy tkmmg9x).

 2. Elektronicky na e-mail zsdamborice@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

 3. Poštou.

 4. Osobně vždy v pondělí ve dnech 12.,19. a 26. 4. v době od 12:00 do 14:00. Jinak po telefonické domluvě. Tel: 602 453 686, 725 431 037

(při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme)

Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí (kromě osobní návštěvy), bude na nich souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpis. Po skončení správního řízení budou kopie těchto dokladů skartovány.

Odklad školní docházky

V případě zájmu o odklad školní docházky Vašeho dítěte nás kontaktujte telefonicky.

Tel: 725 431 037, 602 453 686

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni e-mailem. Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na vaši žádost.

Žádost k přijetí do I. třídy.pdf

Přihláška - žádost o přijetí

Zápisní list.pdf

Zápisový lístek

Prohlášení.pdf

Prohlášení

POKYNY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ platné od 25. května 2020

příloha_čestné_prohlášení.pdf
Pokyny od 25.5.2020.pdf

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 / 2021

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci proběhne zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí, pouze doručením žádosti o přijetí a zápisového lístku vedení školy.

Žádosti o přijetí, zápisový lístek a prohlášení pro rodiče naleznete ke stažení níže pod tímto textem.

Uvedené formuláře si vytiskněte a vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku formuláře, vyzvedněte si výtisk po telefonické domluvě ve škole, nebo z obálky umístěné u schránky na budově ZŠ. Podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu

od 1. až 30. dubna 2020 jedním z následujících způsobů:

 1. Prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy tkmmg9x)

 2. Elektronicky na e-mail zsdamborice@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem

 3. Poštou

 4. Osobně vždy ve středu ve dnech 15. 4., 22. 4. a 22. 4. v době od 10 do 14 hodin. Jinak po telefonické domluvě. Tel: 602 453 686 , 725 431 037

(při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme)

Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí (kromě osobní návštěvy), bude na nich souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpis. Po skončení správního řízení budou kopie těchto dokladů skartovány.

Odklad školní docházky

V případě zájmu o odklad školní docházky Vašeho dítěte nás kontaktujte telefonicky.

Tel: 725 431 037, 602 453 686

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni e-mailem. Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na vaši žádost.


Žádost k přijetí do I. třídy.docx

Žádost k přijetí do 1. třídy


Prohlášení.docx

Prohlášení


Zápisní list.docx

Zápisní list


Pravidla pro užívání mobilních telefonů na ZŠ Dambořice

Používání mobilních zařízení (mobil, tablet aj.) k vyhledávání informací ke studiu, plnění zadaných úkolů, vzdělávání, komunikaci s rodiči formou SMS či volání, je povoleno pouze s výslovným souhlasem dozorujícího vyučujícího či zaměstnance školy. Je tedy zakázáno používat mobilní zařízení jak v hodinách, tak i o přestávce v prostoru školy.

Družináček - družinový časopis

Vážení rodiče,

žáci naší družiny si pro vás a své spolužáky připravili družinový měsíčník s názvem Družináček. Otvírat, stahovat a s úsměvem pročítat loňská čísla Družináčků můžete zde.