Rodiče

Ucelený přehled organizace školního roku 2022 / 2023 poskytuje dokument MŠMT na této adrese.

Vyučovací hodiny

8:10 - 8:55, 9:05 - 9:50, 10:10 - 10:55, 11:05 - 11:50

12:00 - 12:45, 12:55 - 13:40, 13:45 - 14:30, 14:35 - 15:20

Volby do školské rady ZŠ a MŠ Dambořice - proběhly v listopadu 2022

Vážení rodiče,

pro volbu do školské rady ZŠ a MŠ Dambořice se přihlásili a vaší volbou prostřednictvím Školy Online byl zvoleni následující kandidáti:

 • Mgr. Katarína Puková

 • Martin Chvátal

 • Mgr. Michal Antonín

Budu se tedy těšit na spolupráci s nimi ve školské radě.

Karel Malík, předseda školské rady

Seznam pomůcek pro výtvarnou výchovu na ZŠ Dambořice

I. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)

 • vodovky (Koh-i-Noor, větší plochy barev), tempery, anilinové barby - nepovinné, voskovky

 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 2, 6, 8), ploché (velikost 2, 6, 8)

 • lepidlo šroubovací (tyčinkové) 2 ks, Herkules (tekutý)

 • plastická duma (umělecká barevná pryž), tuš

 • centropen černý 0,5 mm, tužka č. 1 a 2

 • ostré nůžky

 • noviny, houbička na nádobí, hadřík, savý hadr, 2x kelímek od Ramy (či jiný podobné velikosti)

II. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)

 • vodovky (Koh-i-Noor), tempery, suchý pastel (12 ks), voskovky

 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 4, 8, 12), ploché (velikost 4, 8, 12)

 • lepidlo šroubovací (tyčinkové), Herkules (tekutý)

 • plastická guma (umělecká barevná pryž), tuš, redispero (násadka, špička - 1 mm a 2,5 mm)

 • centropen černý O,5 mm

 • noviny, houbička na nádobí, hadřík

Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na vás 1. září při zahájení školního roku 2022/2023 a to v:

 • 8:00 - Mše svatá v kostele pro zájemce.

 • 9:00 - Slavnostní zahájení v tělocvičně školy.

Nezapomeňte si, prosím, přezůvky.

2. září

 • Výuka od 8:10 do 11:50 pro všechny třídy.

 • Družina i školní jídelna již v provozu.

Od pondělí 5. září již výuka dle rozvrhu.

Dokumenty ke zvláštnímu zápisu do ZŠ vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - LEX Ukrajina školství

oznameni-zvlastniho-zapisu-do-zs-ukrajina.pdf

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

Zápis UK - žádost o přijetí.pdf

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Zápis UK- žádost o odklad.pdf

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

SSkenovani 22040812250.pdf
SSkenovani 22041911221.pdf

Seznam přijatých žáků do 1. třídy

Na základě proběhlého zápisu (včetně dodatečného) žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2022 / 2023 byli přijati k základnímu vzdělávání žáci s následujícími registračními čísly - viz přiložené dokument.

V Dambořicích 8. 4. 2022

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2022 / 2023

Zápis do 1. třídy

Žádost k přijetí do I. třídy_2022.pdf

Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ

Zápisní list_2022.pdf

Zápisní list pro šk. r. 2022/2023

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

16. 6. 2021 v 16:30

V budově základní školy.

Těšíme se na vás

Výsledky zápisu, informace pro rodiče.pdf

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022, žádost o odklad školní docházky

Vážení rodiče,

předkládáme vám výsledky zápisu žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2021 / 2022.

Můžete si také, pokud tak bylo vašemu dítěti doporučeno a jste takto rozhodnuti, stáhnout žádost o odklad školní docházky.

Žádost o odklad školní docházky.pdf

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022


Vážení rodiče,

vzhledem k pokračující mimořádné situaci proběhne zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí, pouze doručením žádosti o přijetí a zápisového lístku vedení školy.

Podklady k zápisu (přihlášku, zápisový lístek a prohlášení) si vytiskněte a vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku formuláře, vyzvedněte si výtisk po telefonické domluvě ve škole, nebo z obálky umístěné u schránky na budově ZŠ. Podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu od 1. do 30. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

 1. Prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy tkmmg9x).

 2. Elektronicky na e-mail zsdamborice@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

 3. Poštou.

 4. Osobně vždy v pondělí ve dnech 12.,19. a 26. 4. v době od 12:00 do 14:00. Jinak po telefonické domluvě. Tel: 602 453 686, 725 431 037

(při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme)

Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí (kromě osobní návštěvy), bude na nich souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpis. Po skončení správního řízení budou kopie těchto dokladů skartovány.

Odklad školní docházky

V případě zájmu o odklad školní docházky Vašeho dítěte nás kontaktujte telefonicky.

Tel: 725 431 037, 602 453 686

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni e-mailem. Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na vaši žádost.

Žádost k přijetí do I. třídy.pdf

Přihláška - žádost o přijetí

Zápisní list.pdf

Zápisový lístek

Prohlášení.pdf

Prohlášení

Družináček - družinový časopis

Vážení rodiče,

žáci naší družiny si pro vás a své spolužáky připravili družinový měsíčník s názvem Družináček. Otvírat, stahovat a s úsměvem pročítat loňská čísla Družináčků můžete zde.