Rodiče

Plavání 2. a 3. třídy ve školním roce 2019 / 2020

Milí rodiče,

i v letošním školním roce budou žáci 2. a 3. ročníku jezdit plavat. Plavecká výuka v těchto ročnících je povinná. Pokud se Vaše dítě nemůže ze zdravotních důvodů plavání zúčastnit, je nutné zajistit si zprávu s doporučením od lékaře.

Budeme jezdit vždy v pátek po první vyučovací hodině. Přibližný návrat je plánovaný kolem 12:30 hodin. První plavecká hodina bude 4. října, poslední hodina 6. prosince.

Výuku zajišťuje Plavecká škola Hany Mořinglové a bude probíhat na bazénu ZŠ Bučovice.

Bližší informace týkající se průběhu výuky naleznete na stránkách plavecké školy.

Na plavání budou žáci potřebovat: plavky, koupací čepici - není povinná, ale pro děvčata s dlouhými vlasy je vhodná, ručník, sáček na mokré oblečení, větší svačinu a pití, batoh, teplé oblečení, čepice (nutná), kinedril. V průběhu plavání budou mít žáci náhradní rozvrh.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - dětí, které budou navštěvovat první třídu ve školním roce 2019 / 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v tomto přehledném dokumentu vám předkládáme informace o pomůckách, které je nutné zajistit pro vašeho budoucího prvňáčka. V textu jsou také vypsány pomůcky, které hradí škola a harmonogram prvního dne školy.

Další informace budeme uvádět v průběhu prázdnin zde na webu a na FB profilu školy.

pomuckyprvnaci2019.pdf

Ucelený přehled organizace školního roku 2019 / 2020 poskytuje dokument MŠMT na této adrese.


Vyučovací hodiny

8:10 - 8:55, 9:05 - 9:50, 10:10 - 10:55, 11:05 - 11:50

12:00 - 12:45, 12:55 - 13:40, 13:45 - 14:30, 14:35 - 15:20

Seznam pomůcek pro výtvarnou výchovu na ZŠ Dambořice

I. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)
 • vodovky (Koh-i-Noor, větší plochy barev), tempery, anilinové barby - nepovinné, voskovky
 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 2, 6, 8), ploché (velikost 2, 6, 8)
 • lepidlo šroubovací (tyčinkové) 2 ks, Herkules (tekutý)
 • plastická duma (umělecká barevná pryž), tuš
 • centropen černý 0,5 mm, tužka č. 1 a 2
 • ostré nůžky
 • noviny, houbička na nádobí, hadřík, savý hadr, 2x kelímek od Ramy (či jiný podobné velikosti)

II. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)
 • vodovky (Koh-i-Noor), tempery, suchý pastel (12 ks), voskovky
 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 4, 8, 12), ploché (velikost 4, 8, 12)
 • lepidlo šroubovací (tyčinkové), Herkules (tekutý)
 • plastická guma (umělecká barevná pryž), tuš, redispero (násadka, špička - 1 mm a 2,5 mm)
 • centropen černý O,5 mm
 • noviny, houbička na nádobí, hadřík

Pravidla pro užívání mobilních telefonů na ZŠ Dambořice

Používání mobilních zařízení (mobil, tablet aj.) k vyhledávání informací ke studiu, plnění zadaných úkolů, vzdělávání, komunikaci s rodiči formou SMS či volání, je povoleno pouze s výslovným souhlasem dozorujícího vyučujícího či zaměstnance školy. Je tedy zakázáno používat mobilní zařízení jak v hodinách, tak i o přestávce v prostoru školy.

Družináček - družinový časopis

Vážení rodiče,

žáci naší družiny si pro vás a své spolužáky připravili družinový měsíčník s názvem Družináček. Otvírat, stahovat a s úsměvem pročítat loňská čísla Družináčků můžete zde.