Mateřská škola

Mateřská škola Dambořice

Rynk 1, Dambořice 696 35

Tel: 702 182 512

Jídelna: 702 108 418 , Vedoucí učitelka: 702 104 760

Zástupce ředitelky pro MŠ - Mgr. Ivana Ševelová

Mateřská škola v Dambořicích

V dubnu 1955 bylo otevřeno první zařízení pro předškolní děti – Zemědělský útulek. 1. ledna 1963 – otevření MŠ, která byla přistavěna k Obecné škole. Do konce roku 1990 byli provozní pracovníci zaměstnanci JZD, ale od ledna 1991 přešla MŠ pod správu Okresního úřadu – referátu školství.

Od 1.1.2003 přešla mateřská škola do právní subjektivity. Zaměstnavatelem pedagogických a provozních pracovníků je od 1. 7. 2019 Základní a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace.

Mateřská škola má tři třídy s kapacitou 70 dětí. Průměrný počet zapsaných dětí za posledních 10 let je 60 dětí na jeden školní rok. K mateřské škole náleží prostorná zahrada s dřevěným altánem a zděným domečkem na hračky. V roce 2012 byla zahrada renovována a vybavena hracími prvky - loď, kolotoč, pružinová houpadla, kryté pískoviště, brouzdaliště, zpevněná plocha pro koloběžky, tříkolky, traktory. Zahrada je rozčleněna vzrostlým živým plotem a podél silnice i potoka je zbudováno dřevěné oplocení. Hlavní i vedlejší vstup do mateřské školy je ze zahrady. V přízemí jsou dvě šatny pro děti, umývárna s WC, třída prvního oddělení, kuchyň, šatna pro provozní zaměstnance a kancelář vedoucí ŠJ. V prvním poschodí je ředitelna, šatna, dvě umývárny s WC, dvě lehárny, dvě třídy pro děti středního a předškolního oddělení a sborovna. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 80 jídel, kde se vaří pro děti a zaměstnance MŠ.

Více zde: www.msdamborice.cz

Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony II"

Publicita_plakát.pdf
Plakát.pdf