E-learning - Mimořádné opatření

Týdenní plán 1. třída 9_13_5_2022.pdf

Týdenní plán 1. třída: 9. 5. - 13. 5. 2022


Týdenní plán 4. třída

Týdenní plán a materiály pro 4. třídu.


4_trida_Tydenni_plan_22_26_11.pdf
Pro děti a rodiče - souhrn doporučujících.pdf
AJ - 46.pdf
ČJ VS po B 1.pdf
aj toy 3.pdf
AJ 1 křižovka.pdf
aj - předložky.pdf

Návod na přihlášení ke Google Meet - počítač (video) a mobilní telefon / tablet (manuál)

navod_na_prihlaseni_ke_schuzceMeet_telefon.pdf

Vážení rodiče, milí žáci,

na této stránce naleznete základní informace a inspirace k domácí přípravě - tzv. E-learningu.

Pro první stupeň jsou přidávány (vždy v neděli a pondělí) týdenní plány pro jednotlivé třídy.

Žáci 5. třídy a druhého stupně pracují v prostředí Google Classroom.

  1. třída


2. třída


3. třída

4. třída

5. až 9. třída

Úkoly a zadání prací bude dostupné skrze tyto zdroje:

  • Google Classroom - žáci by měli zvládnout přihlášení i pohyb v rámci jednotlivých kurzů.

  • Škola Online - v rozvrhu jsou i jednotlivých předmětů vypsána témata probírané látky a v poznámce / informaci k předmětu doplněno, zda je přidán úkol, cvičení, zadán text ke čtení, studijní materiál apod.

  • Rozvrh Meetů otevírejte tlačítkem níže.

Internetové učebnice - zdarma dostupné, portály k procvičování, které děti znají.

Kritéria pro hodnocení žáků během distanční výuky

Kritéria pro hodnocení žáků během distanční výuky

1. Pravidelnost a dodržování termínů

Vyučující sleduje a hodnotí, zda žák pracuje systematicky, úkoly odevzdává pravidelně a dodržuje termín (datum), kdy má být úkol zaslán ke kontrole.

2. Správnost

Vyučující hodnotí předmětové dovednosti žáka, zda je úkol věcně správně, v souladu se zadáním. Doporučujeme pozorně číst informace k úkolu a pracovat přesně podle pokynů.

3. Pečlivost

Vyučující hodnotí, zda jsou úkoly zpracovány i formálně správně, úkol je vypracován celý, ne jen jeho část, se všemi náležitostmi či přílohami, zda žák pracuje s chybou a zasílá učiteli zpět opravené úkoly.

Tvorba portfolia

Každý žák školy také soustavně a pečlivě pracuje podle pokynů vyučujících na svém osobním portfoliu, (pro žáky 5. třídy též "Kulturní deník"), do kterého si zakládá nejen úkoly vypracované podle zadání, ale i úkoly dobrovolné. Podle svých schopností, možností a uvážení si ukládá materiály a práce (např. fotografie apod.), které by rád po návratu do školy ukázal spolužákům a svému učiteli.

Portfolio bude součástí celkového hodnocení žáka, jeho kontrolu a hodnocení provedou vyučující následující den po návratu do školy.

Stále platí:

Všechny úkoly jsou zapsány na Škole Online s příslušným odkazem v poznámce (modré kolečko s "P", rozkliknout), dále pracujte podle uvedených pokynů. Pokyny jsou stále stejné, jednotné a srozumitelné, platforma výuky se nemění, jen ji, prosím, dodržujte, ať si zbytečně nepřiděláváte práci.

Všechny dotazy či připomínky můžete zaslat emailem, nebo se informovat telefonicky u všech pedagogických pracovníků školy.

Technické problémy řešte, prosím, s panem učitelem Malíkem - malikk@zsdamborice.cz, tel: 724294470