E-learning - Mimořádné opatření

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019 / 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pol. školního roku 2019/20, která vycházejí z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. Celé znění vyhlášky naleznete na https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu.

Žáci budou hodnoceni za druhé pololetí školního roku 2019/2020 na základě těchto podkladů:

 • hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020,
 • podpůrně ze všech materiálů, které odevzdali při vzdělávání „na dálku“ (distanční forma), hodnocení známkou má jen doporučující vliv, vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup a technické možnosti žáka k realizaci distančního vzdělávání,
 • celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím, jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností – pravidelná a aktivní činnost a splnění předem stanovených kritérií,
 • zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například závěrečné práce žáků 9. ročníku, účast v soutěžích, a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020,
 • v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 bude zohledněna snaha žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
 • samostatná práce žáka a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
 • četba související se zadanými úkoly,
 • portfolia prací, případně další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele),
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Žáka nelze hodnotit známkou, je „nehodnocen“, jen v těchto případech:

 • není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení,
 • byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“.

V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen, má zachováno právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci, komunikaci se školou a přístup ke vzdělávání Vašich dětí v tomto náročném období.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy

Kritéria pro hodnocení žáků 5. - 9. třídy po dobu následných mimořádných opatření

Kritéria pro hodnocení žáků 5. - 9. třídy po dobu následných mimořádných opatření

od 16. 4. 2020 do odvolání

1. Pravidelnost a dodržování termínů

Vyučující sleduje a hodnotí, zda žák pracuje systematicky, úkoly odevzdává pravidelně a dodržuje termín (datum), kdy má být úkol zaslán ke kontrole.

2. Správnost

Vyučující hodnotí předmětové dovednosti žáka, zda je úkol věcně správně, v souladu se zadáním. Doporučujeme pozorně číst informace k úkolu a pracovat přesně podle pokynů.

3. Pečlivost

Vyučující hodnotí, zda jsou úkoly zpracovány i formálně správně, úkol je vypracován celý, ne jen jeho část, se všemi náležitostmi či přílohami, zda žák pracuje s chybou a zasílá učiteli zpět opravené úkoly.

Tvorba portfolia

Každý žák školy také soustavně a pečlivě pracuje podle pokynů vyučujících na svém osobním portfoliu, (pro žáky 5. třídy též "Kulturní deník"), do kterého si zakládá nejen úkoly vypracované podle zadání, ale i úkoly dobrovolné. Podle svých schopností, možností a uvážení si ukládá materiály a práce (např. fotografie apod.), které by rád po návratu do školy ukázal spolužákům a svému učiteli.

Portfolio bude součástí celkového hodnocení žáka, jeho kontrolu a hodnocení provedou vyučující následující den po návratu do školy.

Stále platí:

Všechny úkoly jsou zapsány na Škole Online s příslušným odkazem v poznámce (modré kolečko s "P", rozkliknout), dále pracujte podle uvedených pokynů. Pokyny jsou stále stejné, jednotné a srozumitelné, platforma výuky se nemění, jen ji, prosím, dodržujte, ať si zbytečně nepřiděláváte práci.

Všechny dotazy či připomínky můžete zaslat emailem, nebo se informovat telefonicky u všech pedagogických pracovníků školy.

Technické problémy řešte, prosím, s panem učitelem Malíkem - malikk@zsdamborice.cz, tel: 724294470

Internetové učebnice - zdarma dostupné, portály k procvičování, které děti znají.

Didakta - online procvičování

Vážení rodiče,

společnost SilcomMultimedia uvolnila pro naši školu domácí přístup k aplikaci Didakta, kterou používáme s našimi žáky ve škole.

Zde máte shodné přístupové pro přístup na stránce www.didakta.cz:

Informace k použití výukových materiálů Didakta

- aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

- ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

- upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

- apelujte na rodiče, aby nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

1. třída - audio nahrávky a kompletní přehled učiva pro tento týden

Plán učiva 18.5.-22.5..pdf

2. třída

Videa k výuce

Vážení rodiče,

posílám odkazy na videa, která jsem použila ve čtvrtek při video výuce o podstatných jménech a slovních druzích.

Prosím, umožněte dětem jejich shlédnutí.

Podstatná jména https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM

Slovní druhy https://www.youtube.com/watch?v=9W1nfl8tZ3k

https://www.youtube.com/watch?v=tRFZjccgVVY - to je to se želvičkami

video sledování čápů v Uherském Brodě www.cojevbrode.cz/zpravy/online-prenos-z-capiho-hnizda

Děkuji za spolupráci

Viera Veselá


Materiály a týdenní plán pro 2. třídu

Slovní druhy.pdf
týdenní plán2třída 11.5 - 15.5.2020.pdf

3. třída - pro rozbalení týdenního plánu rozklikněte =>

Týden 18. 5. - 22. 5. 2020

Pondělí

 • ČJ procvičuj:
 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
 • M on-line výuka – procvičování velké a malé násobilky, slovní úlohy na velkou násobilku
 • ČTENÍ – na čtenářskou dílnu si připrav úryvek z knížky, kterou máš rozečtenou – doma si jej několikrát přečti, může to být nějaká vtipná nebo napínavá část. S knihou pak budeme pracovat ve středu nebo v pátek na on-line výuce


Úterý

 • ČJ U 111/5 ústně, PS 55/1e)
 • M U 22/4 poslední sloupeček do DENÍKU, U 16/45 do deníku


Středa


Čtvrtek


PátekNásobení 10, 100, 1000

Dělení se zbytkem

týdenní plán_3třída_18_22_5_2020.pdf

3. třída -Angličtina - souhrn všech úkolů - kliknutím rozbalíte =>

Anglický jazyk 18.5.- 25.5.

1. úkol - slovní zásoba

nová slovíčka- napsat do sešitu a procvičovat


bird- pták (bŕt)

cat- kočka (ket)

dog- pes (dok)

fish- ryba (fiš)

horse- kůň (hors)

mouse- myš (maus)


clean- čistý (klín)

dirty- špinavý (drty)

long- dlouhý (lonk)

short- krátký (šórt)


2. úkol - pracovní list Pets

- najdi slovíčka v osmisměrce

- očísluj obrázky dle slovíček

- slovíčka, která neznáš vyhledej ve slovníčku


3. úkol - úkol na odevzdání

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Verb_to_be_(am,_is,_are)_rm27738qb


Pracovní list, který vypracuješ. Dej si záležet a vypracuj jej prosím sám. Dle toho budeme oba vědět zda jsi už dané učivo zvládl. Můžeš to brát jako test.

Po dopsání, najdeš na konci kolonku FINISH. Vybereš možnost EMAIL MY ANSWERS TO MY TEACHER (zmáčkneš a vypíšeš údaje- Full name- tvé jméno a příjmení, Level- 3, School subject- AJ, Enter your teacher´s email- martina.kubincova@zsdamborice.cz To pak odešleš SEND. O tvém úspěchu tě budeme informovat na mail rodičů.


4. úkol - nachystej si na online hodinu- učebnici, pracovní sešit, školní sešit, pracovní listy (ze složky)- "Let´s read", "Big cat", "Children", "Včelky- otázka"


5. dobrovolný úkol- Animals


CamScanner 05-18-2020 08.45.42.pdf
CamScanner 05-04-2020 13.50.18.pdf

4. třída

TÝDENNÍ PLÁN 19. – 22. 5.


ČESKÝ JAZYK

- PS – str. 67 / cv. 9, 10, 11

- PS – str. 68 / cv. 12, 13

- Uč. str. 116 – Opiš text do sešitu a vyznač v každé větě podmět a přísudek

MATEMATIKA

- Str. 20 / 4 – bez zkoušky

- Str. 21 / cv. 5

- Str. 21 / cv. 7

- Str. 24 / cv. 3

- Str. 25 / 9, 10, 11

- Zopakuj si a procvičuj násobilku – rodiče ti můžou říkat příklady, nebo procvičuj na www.skolakov.eu


Materiály a týdenní plán pro 4. třídu

Týdenní plán 4_třída_19_25_5.pdf

4. třída - Angličtina - do 15. 5. 2020

Anglický jazyk 18.5.- 25.5.

1. úkol - čtení

úkol na odevzdání

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Personal_information/Harry_Potter_Cryptogram_and_Reading_Comprehension_rs53178ms


2. úkol - slovní zásoba

zaměřte se na okruhy Food, ale samozřejme můžete si vybírat i libovolně navíc

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/


3. úkol - psaní

Do školního sešitu napiš 2 věty o každé osobě v rodině- co má rád, nemá rád ( např. Mám rád zmrzlinu. Nemám rád koně. Můj bratr má rád knihy. Můj bratr nemá rád brambory.). Dávej si pozor na psaní vět v různých osobách.


4. dobrovolný úkol - poslech

https://www.youtube.com/watch?v=X7yYBGXwDx0


colour-by-number-forest-friends-fun-activities-games-warmers-coolers_2666.pdf
CamScanner 05-11-2020 07.35.22.pdf

Hudební výchova pro 1. stupeň

Úkoly do hudebních výchov. (I.stupeň ZŠ)

Odpovědi k jednotlivým úkolům zadávejte do formuláře pod textem s názvem: Hudební výchova 1. stupeň - odpovědi.

Hv 3. třída:

Naučte se text písně Kozel (Učebnice Hv 3, str. 71). Vyhledejte si tuto píseň na internetu a zkuste si ji s autorem slov-Jaromírem Nohavicou zazpívat. Poslechněte si také písně Hlídač krav, V moři je místa dost, Grónská písnička, Tři čuníci a napište, která z písniček se vám líbila nejvíc. Co vás zaujalo víc, slova nebo melodie? (SPLŇTE DO 8. DUBNA 2020).

Hv 4. třída:

Z učebnice Hv 4, str. 69 a 70, se naučte píseň Boleslav, Boleslav a na straně 70 si přečtěte text písně Ten chlumecký zámek. (Nemáte-li učebnici, použijte internet). Napište, o čem se v obou písních zpívá. Najděte tyto písně na internetu (YouTube) a zkuste si je zazpívat a na jejich melodii si můžete i zatančit. (SPLŇTE DO 7. DUBNA 2020).

Hv 5. třída:

Přečtěte si v učebnici (Hv5, str. 85 a 86) informace o Bedřichu Smetanovi. ( Můžete využít i internet). Vyhledejte odpovědi na následující otázky:

KDY A KDE SE BEDŘICH SMETANA NARODIL?

ČÍM BYL JEHO OTEC?

JAK SE JMENUJE JEHO PRVNÍ SKLADBA A V KOLIKA LETECH JI SLOŽIL?

JAK SE NAZÝVAJÍ JEHO NEJZNÁMĚŠÍ POLKY?

JAKÝ NÁZEV MÁ JEHO DÍLO, DO NĚHOŽ PATŘÍ TANCE Cibulička, Hulán nebo Furiant?

CO SE STALO BEDŘICHU SMETANOVI, KDYŽ MU BYLO PADESÁT LET?

KTERÉ SYMFONICKÉ BÁSNĚ PATŘÍ DO CYKLU Má vlast?

JAK SE JMENUJÍ OPERY, KTERÉ SLOŽIL BEDŘICH SMETANA?

KOLIKA LET SE BEDŘICH SMETANA DOŽIL?

JAK SOUVISÍ HUDEBNÍ FESTIVAL Pražské jaro S BEDŘICHEM SMETANOU?

Vyhledejte na internetu (YouTube) skladbu VĚRNÉ MILOVÁNÍ, poslechněte si ji a napište, v jaké opeře se zpívá a kdo ji zpívá. ( Můžete zjistit i jména pěvců).

Zkuste vyhledat a poslechnout si i jiné skladby od Bedřicha Smetany a napsat, která nebo které se vám nejvíc líbily. (SPLŇTE DO 8. DUBNA 2020).

5. až 9. třída

Úkoly a zadání prací bude dostupné skrze tyto zdroje:

 • Tyto internetové stránky - přehled, informace.
 • Google Classroom - žáci by měli zvládnout přihlášení i pohyb v rámci jednotlivých kurzů.
 • Škola Online - v rozvrhu na příští týden bude již u jednotlivých předmětů připojeny i poznámky k úkolům, pokud budou vyučujícím zadány.