Závěrečná práce 9. třídy

"Není lepšího ukončení žákovské "kariéry" na základní škole než úspěšné odevzdání a dobrý pocit při prezentaci mojí závěrečné práce."

Filuta Damborský

10 + 1 důvod proč psát Závěrečnou práci

  • Ukáži, že něco umím, znám, dovedu.

  • Vyzkouším a zdokonalím získávání a analýzu informací z různých zdrojů.

  • Vyzkouším, zdokonalím se a předvedu získané dovednosti v daném oboru, který je mi blízký.

  • Spolu se svým konzultantem se seznámím s novými metodami práce, vyzkouším a získám nové poznatky při práci s informacemi.

  • Vyzkouším a zdokonalím se v editaci textu na počítači, ve tvorbě grafických výstupů.

  • Naučím se vytvářet prezentaci pro obhajobu mé práce.

  • Vyzkouším a zdokonalím se v přednesu při obhajobě.

  • Překonám svůj stud a strach z přednesu v úzkém kruhu osob, kteří mne znají a váží si mne pro to, co umím.

  • Prokáži, že je pro mne důležité vzdělávat se, že si vážím toho, co umím a dokáži nabyté znalosti, dovednosti a zkušenosti správně zužitkovat.

  • Zkušenosti při tvorbě Závěrečné práce jsou pro mne konkurenční výhodou nejen pro studium na střední škole, ale především do osobního a profesního života.

  • Chci, protože je to dobré. Dělám to pro sebe, ne pro učitele, ne pro rodiče, ne pro známku!

Základní estetická a typografická pravidla pro Závěrečnou práci žáků 9. třídy ZŠ Dambořice

Použitý textový editor: libovolný

Rozsah práce: min 10 stran textu včetně obrázků plus úvodní strany a přílohy.

Estetické prvky stránky:

 • Velikost stránky: A4.

 • Orientace stránky: na výšku.

 • Okraje stránky: 2,5 cm ve všech směrech.

Uspořádání práce:

 • Úvodní strana dle vzoru školy s názvem práce, jménem žáka a logem školy.

 • Obsah.

 • Samotný text práce.

 • Použitá literatura.

 • Přílohy.

Úprava textu:

 • Font: čitelný, bezpatkový (např. Calibri, Arial, Tahoma aj.).

 • Zarovnání odstavců: do bloku, mezera mezi odstavci je ponechána na autorovi.

 • Odsazení prvního řádku odstavce: 1 cm, max 1,5 cm.

 • Velikost textu:

  • Nadpis 1. úrovně: 14, písmo tučné, psané VELKÝM PÍSMEM

  • Nadpis 2. úrovně: 12, písmo tučné, psané VELKÝM PÍSMEM

  • Nadpis 3. úrovně: 12, písmo tučné, psané Malým písmem

  • Text: 12, písmo normální. Pro zvýraznění, odlišení je možné využít tučného písma nebo kurzívy.

  • Popis tabulky a obrázku: 11, kurzíva. Pro popis využívejte vložení textového pole.

 • Řádkování: max 1,5.

Obrázky a tabulky:

 • Obrázky: popis pod obrázkem, číslovat od začátku dokumentu, označení Obr. 1: Popis, co je na obrázku..

  • Nezapomenout uvést zdroj obrázku.

 • Tabulka: popis nad tabulkou, číslovat od začátku dokumentu, označení Tab. 1: Popis, co je v tabulce.

  • o Nezapomenout uvést zdroj dat.

Citace: