Žáci

Ucelený přehled organizace školního roku 2023 / 2024 poskytuje dokument MŠMT na této adrese.

Vyučovací hodiny

8:10 - 8:55, 9:05 - 9:50, 10:10 - 10:55, 11:05 - 11:50

12:00 - 12:45, 12:55 - 13:40, 13:45 - 14:30, 14:35 - 15:20

Soutěžíme s WocaBee

Naše škola se ve druhé polovině října zapojila do čtvrtého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Soutěží se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee. Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem.

Uspěli jsme v okresním kole soutěže v učení cizích jazyků!

Začátkem listopadu nás potěšila skvělá zpráva – naše třída 7. třída angličtina získala 2. místo v okresním kole soutěže Jazykový WocaBee šampionát!

V úvodním kole celostátního šampionátu dosáhli naši žáci skvělý výsledek - denní průměr až 596 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.

Pro lepší představu - jedna správná odpověď při procvičování slovíček znamená zisk přibližně 2-3 WocaPoints bodů.

2. místo v okresním kole je skvělý výsledek, jelikož celková účast ve čtvrtém ročníku šampionátu dosáhla rekordního počtu 44 387 žáků a studentů z celé České republiky.

Spolu s počtem zapojených tříd roste i kvalita šampionátu a k úspěchu bylo třeba vynaložiť hodně úsilí.

V Jazykovém WocaBee šampionátu se soutěží online v inovativní aplikaci pro učení slovíček s názvem WocaBee. V soutěži se nehodnotí konkrétní znalosti žáků, ale píle v učení se (a procvičování) nové slovní zásoby.

V okresním kole naši žáci získali za 2. místo diplom a žáci spolu s vyučujícím obdrží měsíční online kurz angličtiny nebo němčiny v aplikaci pro samouky LangBee v hodnotě 150 Kč. Největší odměnou pro všechny je ale především radost z učení a také zlepšení jazykových vědomostí, které tato soutěž zprostředkovala.

Stránka aplikace: www.wocabee.app 

Stránka soutěže/šampionátu: www.wocabee.app/soutez

V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kriteriem je počet bodů získaných procvičováním slovíček. Čím více žáci procvičují, tím více bodů (za správné odpovědi) získají a více se také naučí.

Každá třída soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují opravdu všichni.

Žáci aktuálně soutěží v okresním kole šampionátu, ve kterém mohou získat zajímavé ceny a pro naši školu až 2 x 60 000 Kč na modernizaci.

Všechny informace o soutěži včetně průběžných výsledků najdete na www.wocabee.app/soutez

Tou nejdůležitější výhrou však bude zlepšení jazykových vědomostí našich žáků a jejich motivace k učení jazyků, které jsou v dnešní době mimořádně důležité. Jsme velmi rádi, že i na naší škole učíme cizí jazyky inovativním způsobem, který přináší žákům skutečné výsledky!

Držíme jim v soutěži palce!

Kritéria pro hodnocení žáků 5. - 9. třídy po dobu následných mimořádných opatření 

Kritéria pro hodnocení žáků 5. - 9. třídy po dobu následných mimořádných opatření 

od 16. 4. 2020 do odvolání

 

1. Pravidelnost a dodržování termínů 

Vyučující sleduje a hodnotí, zda žák pracuje systematicky, úkoly odevzdává pravidelně a dodržuje termín (datum), kdy má být úkol zaslán ke kontrole.

2. Správnost

Vyučující hodnotí předmětové dovednosti žáka, zda je úkol věcně správně, v souladu se zadáním. Doporučujeme pozorně číst informace k úkolu a pracovat přesně podle pokynů.  

3. Pečlivost

Vyučující hodnotí, zda jsou úkoly zpracovány i formálně správně, úkol je vypracován celý, ne jen jeho část, se všemi náležitostmi či přílohami, zda žák pracuje s chybou a zasílá učiteli zpět opravené úkoly. 

 

Tvorba portfolia

Každý žák školy také soustavně a pečlivě pracuje podle pokynů vyučujících na svém osobním portfoliu, (pro žáky 5. třídy též "Kulturní deník"), do kterého si zakládá nejen úkoly vypracované podle zadání, ale i úkoly dobrovolné. Podle svých schopností, možností a uvážení si ukládá materiály a práce (např. fotografie apod.), které by rád po návratu do školy ukázal spolužákům a svému učiteli.

Portfolio bude součástí celkového hodnocení žáka, jeho kontrolu a hodnocení provedou vyučující následující den po návratu do školy.

 

Stále platí: 

Všechny úkoly jsou zapsány na Škole Online s příslušným odkazem v poznámce (modré kolečko s "P", rozkliknout), dále pracujte podle uvedených pokynů. Pokyny jsou stále stejné, jednotné a srozumitelné, platforma výuky se nemění, jen ji, prosím, dodržujte, ať si zbytečně nepřiděláváte práci.     

Všechny dotazy či připomínky můžete zaslat emailem, nebo se informovat telefonicky u všech pedagogických pracovníků školy.

Technické problémy řešte, prosím, s panem učitelem Malíkem - malikk@zsdamborice.cz, tel: 724294470 

Pravidla pro používání mobilních telefonů na ZŠ

Používání mobilních zařízení (mobil, tablet aj.) je na 2. stupni ZŠ Dambořice pro letošní školní rok povoleno

Jak dlouho možnost využívat mobilní telefon i o přestávkách bude trvat? To záleží, milí žáci, na vás a respektování dohodnutých pravidel:

Strategie čtenářské dovednosti na ZŠ

Milí žáci, 

stahujte, ukládejte ale především čtěte! 

V dokumentu naleznete seznam povinné a doporučené literatury včetně kritérií hodnocení.

strategie_ctenar.pdf