Žáci

Pravidla pro používání mobilních telefonů na ZŠ

Používání mobilních zařízení (mobil, tablet aj.) k vyhledávání informací ke studiu, plnění zadaných úkolů, vzdělávání, komunikaci s rodiči formou SMS či volání, je povoleno pouze s výslovným souhlasem dozorujícího vyučujícího či zaměstnance školy. Je tedy zakázáno používat mobilní zařízení jak v hodinách, tak i o přestávce v prostoru školy.

Strategie čtenářské dovednosti na ZŠ

Milí žáci,

stahujte, ukládejte ale především čtěte!

V dokumentu naleznete seznam povinné a doporučené literatury včetně kritérií hodnocení.

strategie_ctenar.pdf