Žáci

Veškeré informace k distanční, hybridní či individuální výuce žáků v době karantény či uzavření třídy hledejte v záložce E-learning ...

Kritéria pro hodnocení žáků 5. - 9. třídy po dobu následných mimořádných opatření

Kritéria pro hodnocení žáků 5. - 9. třídy po dobu následných mimořádných opatření

od 16. 4. 2020 do odvolání

1. Pravidelnost a dodržování termínů

Vyučující sleduje a hodnotí, zda žák pracuje systematicky, úkoly odevzdává pravidelně a dodržuje termín (datum), kdy má být úkol zaslán ke kontrole.

2. Správnost

Vyučující hodnotí předmětové dovednosti žáka, zda je úkol věcně správně, v souladu se zadáním. Doporučujeme pozorně číst informace k úkolu a pracovat přesně podle pokynů.

3. Pečlivost

Vyučující hodnotí, zda jsou úkoly zpracovány i formálně správně, úkol je vypracován celý, ne jen jeho část, se všemi náležitostmi či přílohami, zda žák pracuje s chybou a zasílá učiteli zpět opravené úkoly.

Tvorba portfolia

Každý žák školy také soustavně a pečlivě pracuje podle pokynů vyučujících na svém osobním portfoliu, (pro žáky 5. třídy též "Kulturní deník"), do kterého si zakládá nejen úkoly vypracované podle zadání, ale i úkoly dobrovolné. Podle svých schopností, možností a uvážení si ukládá materiály a práce (např. fotografie apod.), které by rád po návratu do školy ukázal spolužákům a svému učiteli.

Portfolio bude součástí celkového hodnocení žáka, jeho kontrolu a hodnocení provedou vyučující následující den po návratu do školy.

Stále platí:

Všechny úkoly jsou zapsány na Škole Online s příslušným odkazem v poznámce (modré kolečko s "P", rozkliknout), dále pracujte podle uvedených pokynů. Pokyny jsou stále stejné, jednotné a srozumitelné, platforma výuky se nemění, jen ji, prosím, dodržujte, ať si zbytečně nepřiděláváte práci.

Všechny dotazy či připomínky můžete zaslat emailem, nebo se informovat telefonicky u všech pedagogických pracovníků školy.

Technické problémy řešte, prosím, s panem učitelem Malíkem - malikk@zsdamborice.cz, tel: 724294470

Pravidla pro používání mobilních telefonů na ZŠ

Používání mobilních zařízení (mobil, tablet aj.) je na 2. stupni ZŠ Dambořice pro letošní školní rok povoleno.

Jak dlouho možnost využívat mobilní telefon i o přestávkách bude trvat? To záleží, milí žáci, na vás a respektování dohodnutých pravidel:

  • připravenost na následující hodinu,

  • žádné focení a natáčení jiných,

  • prohlížení a hraní čehokoliv s nezávadným obsahem,

  • respektování netikety a morálních zásad slušného chování.

Strategie čtenářské dovednosti na ZŠ

Milí žáci,

stahujte, ukládejte ale především čtěte!

V dokumentu naleznete seznam povinné a doporučené literatury včetně kritérií hodnocení.

strategie_ctenar.pdf