Máš na to!

V pondělí 3. 1. 2022 se na vás těšíme

  • Výuka dle rozvrhu ve Škole Online.

  • Kroužky, doučování, družina i obědy v klasickém režimu.

  • V pondělí a ve čtvrtek (po dobu 14 dnů) testování všech žáků i zaměstnanců.

  • Pro děti v karanténě či izolaci i nadále platí povinnost kontaktovat (skrze rodiče) třídního vyučujícího k domluvě výuky a přístupu k materiálům během pobytu v domácím prostředí.

Prosíme rodiče i žáky o pravidelnou kontrolu zpráv ve Škole Online i e-mailech.

V těchto dnech je to nejrychlejší komunikační prostředek s vámi se všemi.

Děkujeme za spolupráci.

Logo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony II"

Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf

Škola je zapojena do programu MAP Kyjovské Slovácko v pohybu - www.vzdelavanivpohybu.cz

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.

Poděkování za vaše dary

Vážení rodiče,

velmi si vážíme Vašeho přístupu k výzvě na pomoc lidem z obcí postižených tornádem.

Ve škole se vybralo Vaší zásluhou 44 200,- Kč. Peníze jsme věnovali rodině R. Koláčkové z Mikulčic. Členové rodiny byli překvapeni výší částky a vyslovili velký dík za Vaši pomoc.

I my Vám děkujeme. Krásné prázdniny

Zaměstnanci Základní a Mateřské školy v Dambořicích