Máš na to!

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení Vlády ČR a MŠMT ČR je od 4. 1. 2021 organizace výuky a provoz na ZŠ Dambořice následující:

 • 1. a 2. třída - výuka prezenčním způsobem dle platného rozvrhu.

   • Pro přihlášené děti do družiny platí ranní družina od 7:00, odpolední do 16:10. Obědy pro přihlášené jsou vydávaný taktéž.

 • 3. - 9. třídy - distanční výuka až do odvolání dle pokynů třídních vyučujících a vyučujících jednotlivých předmětů.

   • 3. a 4. třída - přehled on-line hodin (meetů) a materiálů zde na webu v záložce Mimořádné opatření.

   • 5. až 9. třída - přehled Meetů ve sdílené tabulce. Distanční výuka (úkoly, materiály ...) vedena dále skrze Google Classroom. Odkazy na jednotlivé Meety budou opět v tabulce, vašich kalendářích a mailech. Stejně tak najdete denní přehled v záložce Google Meet.

   • Obědy pro žáky 3. až 9. třídy jsou automaticky odhlášeny. Pokud byste měli o oběd zájem, prosím oznamte tuto skutečnost do 1. 1. 2021 na tel. 518 631 133 (záznamník). Obědy vám budou vydávány v jednorázových nosičích v 11:30 u bočního vchodu do kuchyně.

 • Zapůjčení notebooků či tabletu konzultujte se svým třídním vyučujícím, případně přímo s panem učitelem Malíkem.

Pro prezenční vzdělávání platí:

 • nošení ochrany úst a nosu (i během pobytu ve školní družině),

 • větrání vnitřních prostor,

 • dodržování hygienických pravidel,

 • vyčleňování infekčních žáků a zaměstnanců,

 • hlášení případného výskytu onemocnění.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika MZ pro nařizování karantény ve školách.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte třídní učitele svých dětí nebo vedení školy.

Děkujeme vám za spolupráci.

Kolektiv pedagogů a pracovníků ZŠ Dambořice


Informace ředitelky školy k výuce ve školním roce 2020 – 2021

 1. Žáci budou 1. a 2. září 2020 poučeni o bezpečnosti, hygieně a postupu v případě výskytu příznaků nemoci.

 2. Používání hygienických přípravků a úklid je ve škole zajištěn podle metodického doporučení MŠMT. Zajišťuje paní školnice Gabriela Zvonařová.

 3. Obědy budou vydávány ve školní jídelně a keramické dílně, žáci se budou stravovat v oddělených skupinách podle tříd a harmonogramu.

 4. V případě podezření a výskytu nemoci postupujeme podle doporučení MŠMT. Pokud má žák příznaky nemoci, škola tuto skutečnost okamžitě oznámí zákonnému zástupci, který je povinen si dítě ze školy neprodleně odvést. Kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

 5. Škola bude poskytovat úplné nebo částečné distanční vzdělávání v případě vyhlášení mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Se způsobem a manuálem distančního vzdělávání budou žáci i rodiče seznámeni. Pravidla budou zveřejněna také na webu školy. Základním informačním a výukovým zdrojem a prostorem je Škola Online a Google Classroom, tak jako ve 2. pololetí loňského školního roku.

 6. Škola může zapůjčit žákům PC k realizaci distanční výuky. Zajišťuje Mgr. Karel Malík.

 7. V případě nejasností, pochybností či dotazů kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

V Dambořicích 31. 8. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy


Logo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony II"

Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf

Škola je zapojena do programu MAP Kyjovské Slovácko v pohybu - www.vzdelavanivpohybu.cz

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.