Máš na to!

Zápis do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola v Dambořicích zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na Zápis do 1. třídy. pro školní rok 2023 / 2024.

Ve středu 12. dubna 2023 od 16:00 ve třídách základní školy.

S sebou vezměte vyplněný zápisový list a žádost o přijetí ke vzdělávání, občanský průkaz a rodný list dítěte, popřípadě jeho kopii.

Formuláře zápisového listu a žádosti k přijetí obdržíte v MŠ nebo je naleznete níže.

V případě, že jste rozhodnuti o odkladu školní docházky vašeho dítěte, vezměte s sebou zprávu z pedagogicko psychologické poradny a doporučení od pediatra. Pokud doposud odborné zprávy  nemáte, informace k dalšímu postupu vyřízení odkladu školní docházky obdržíte v den zápisu.

Žádost k přijetí do I. třídy.pdf

Žádost o přijetí do 1. třídy

Zápisní list.pdf

Zápisní list

Žádost o odklad školní docházky (1).pdf

Žádost o odklad

Školní zralost.pdf

Školní zralost

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to. 

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Logo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Zapojení do projektu Doučování

ZŠ Dambořice je zapojena do programu Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19. 

Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony III" a "Šablony II"

publicita -plakát.pdf
Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf

Škola je zapojena do programu MAP Kyjovské Slovácko v pohybu - www.vzdelavanivpohybu.cz  

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.