Máš na to!

Uspěli jsme v okresním kole soutěže v učení cizích jazyků!

Začátkem listopadu nás potěšila skvělá zpráva – naše třída 7. třída angličtina získala 2. místo v okresním kole soutěže Jazykový WocaBee šampionát!

V úvodním kole celostátního šampionátu dosáhli naši žáci skvělý výsledek - denní průměr až 596 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.

Pro lepší představu - jedna správná odpověď při procvičování slovíček znamená zisk přibližně 2-3 WocaPoints bodů.

2. místo v okresním kole je skvělý výsledek, jelikož celková účast ve čtvrtém ročníku šampionátu dosáhla rekordního počtu 44 387 žáků a studentů z celé České republiky.

Spolu s počtem zapojených tříd roste i kvalita šampionátu a k úspěchu bylo třeba vynaložiť hodně úsilí.

V Jazykovém WocaBee šampionátu se soutěží online v inovativní aplikaci pro učení slovíček s názvem WocaBee. V soutěži se nehodnotí konkrétní znalosti žáků, ale píle v učení se (a procvičování) nové slovní zásoby.

V okresním kole naši žáci získali za 2. místo diplom a žáci spolu s vyučujícím obdrží měsíční online kurz angličtiny nebo němčiny v aplikaci pro samouky LangBee v hodnotě 150 Kč. Největší odměnou pro všechny je ale především radost z učení a také zlepšení jazykových vědomostí, které tato soutěž zprostředkovala.

Stránka aplikace: www.wocabee.app

Stránka soutěže/šampionátu: www.wocabee.app/soutez

Nový kolega či kolegyně?

ZŠ v Dambořicích hledá kvalifikovanou vychovatelku/le do ranní družiny, denně od 6:45 do 7:45. Žádosti s životopisem zasílejte na email: zsdamborice@seznam.cz. Případně mob. 602 453 686.

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Logo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Zapojení do projektu Doučování

ZŠ Dambořice je zapojena do programu Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony III" a "Šablony II"

publicita -plakát.pdf
Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf

Škola je zapojena do programu MAP Kyjovské Slovácko v pohybu - www.vzdelavanivpohybu.cz

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.