Máš na to!

Obědy ze školní jídelny - pro zájemce od 8. 3. 2021

Vážení rodiče,


zasíláme podrobné informace k vydávání obědů v době lockdownu od 8. 3. 2021

 • Výdej od 10:30 do 11:30 u bočního vchodu do školní kuchyně (přístřešek na rohu školy při vjezdu na parkoviště).

 • Polévka bude podávána do vlastní nádoby - šroubovatelná sklenice, dóza.

 • Hlavní chod musí být z hygienických důvodů podáván v jednorázových boxech. Poplatek 5 Kč za jeden obal bude vyúčtován na konci měsíce podle počtu odebraných obědů.

 • Odhlášení a přihlášení obědů je možné u vedoucí školní jídelny - Zuzana Kachlířová - 518 631 133 vždy den předem.

 • Během výdeje, prosím, dodržujte všechna hygienická nařízení.

S případnými dotazy se prosím obracejte na paní Kachlířovou.

Do čtvrtka 4. 3. je ještě možné se přihlásit k odběru obědů prostřednictvím formuláře. Po tomto datu již jen telefonicky na výše uvedeném čísle.

Děkujeme za váš čas a přejeme vám pevné zdraví.

S pozdravem kolektiv pracovníků školní kuchyně ZŠ a MŠ Dambořice

Zavřená ZŠ i MŠ od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení Vlády ČR a je od 1. 3. 2021 je mateřská i základní škola zavřená. Podrobnější informace, především k výuce žáků 1. a 2. třídy, vám předáme v pondělí 1. 3. 2021.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Kolektiv pedagogů a pracovníků ZŠ Dambořice


Informace ředitelky školy k výuce ve školním roce 2020 – 2021

 1. Žáci budou 1. a 2. září 2020 poučeni o bezpečnosti, hygieně a postupu v případě výskytu příznaků nemoci.

 2. Používání hygienických přípravků a úklid je ve škole zajištěn podle metodického doporučení MŠMT. Zajišťuje paní školnice Gabriela Zvonařová.

 3. Obědy budou vydávány ve školní jídelně a keramické dílně, žáci se budou stravovat v oddělených skupinách podle tříd a harmonogramu.

 4. V případě podezření a výskytu nemoci postupujeme podle doporučení MŠMT. Pokud má žák příznaky nemoci, škola tuto skutečnost okamžitě oznámí zákonnému zástupci, který je povinen si dítě ze školy neprodleně odvést. Kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

 5. Škola bude poskytovat úplné nebo částečné distanční vzdělávání v případě vyhlášení mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Se způsobem a manuálem distančního vzdělávání budou žáci i rodiče seznámeni. Pravidla budou zveřejněna také na webu školy. Základním informačním a výukovým zdrojem a prostorem je Škola Online a Google Classroom, tak jako ve 2. pololetí loňského školního roku.

 6. Škola může zapůjčit žákům PC k realizaci distanční výuky. Zajišťuje Mgr. Karel Malík.

 7. V případě nejasností, pochybností či dotazů kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

V Dambořicích 31. 8. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy


Logo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony II"

Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf

Škola je zapojena do programu MAP Kyjovské Slovácko v pohybu - www.vzdelavanivpohybu.cz

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.