Máš na to!

POKYNY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ platné od 25. května 2020 - k přečtení rozklikněte

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

Výuka bude realizována v čase od 8:10 do 11:50 hodin, po obědě žáci odcházejí domů. Děti přihlášené do školní družiny odcházejí s vychovatelkou na určené místo. Provoz školní družiny je zajištěn podle zájmu, maximálně však do 16:00. Ranní družina je zrušena. Dohled nad dojíždějícími žáky bude zajištěn.

Žáci jsou povinni mít minimálně dvě vlastní ochranné roušky a sáček na jejich uložení.

Žáci jsou rozděleni do skupin, složení skupin je po celou dobu neměnné. Hned první den po nástupu do školy odevzdají vyučujícím vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář naleznete na webových stránkách školy, na stránkách MŠMT, nebo si ho můžete vyzvednout z obálky umístěné u vchodu školy.

Žáci přicházejí v rouškách k budově školy v 8 hodin na předem určené a označené stanoviště tak, aby se nestýkali s žáky jiných skupin, do školy je odvádí pedagogický pracovník.

Po vstupu do školy dojde k dezinfekci rukou, žáci pokračují do třídy.

Po celou dobu pobytu je nutné dodržovat hygienická pravidla, dbát na umývání rukou, ve třídách i na toaletách jsou nádoby s desinfekcí.

Během výuky nemusí používat žáci roušku, pokud sedí v lavici, jsou dodrženy rozestupy cca 2 metry. Během skupinové práce, při pobytu v areálu školy, v jídelně a na toaletách se žáci chrání rouškami.

O přestávkách budou žáci podle počasí venku v areálu školy na předem určených místech tak, aby byla dodržena stanovená hygienická pravidla.

Podle personálních možností školy bude zajištěna výuka hlavních předmětů.

Stravování bude pro přihlášené žáky zajištěno, obědy budou vydávány postupně po skupinách.

Žáci přihlášení do školní družiny odcházejí po obědě se svou vychovatelkou. Při změně doby odchodu ze školní družiny informují rodiče vychovatelku písemně, nebo si dítě osobně vyzvednou.

Žáci jsou povinni hlásit okamžitě vyučujícímu jakoukoliv změnu či zhoršení zdravotního stavu.

Žáci, kteří budou pokračovat v online výuce, postupují podle pokynů vyučujících.

Další podrobnější informace dostanou zákonní zástupci přihlášených žáků v pondělí na email, který byl uveden v dotazníku.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na tel. 602 453 686.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy

Kritéria pro hodnocení žáků 5. - 9. třídy po dobu následných mimořádných opatření

Kritéria pro hodnocení žáků 5. - 9. třídy po dobu následných mimořádných opatření

od 16. 4. 2020 do odvolání

1. Pravidelnost a dodržování termínů

Vyučující sleduje a hodnotí, zda žák pracuje systematicky, úkoly odevzdává pravidelně a dodržuje termín (datum), kdy má být úkol zaslán ke kontrole.

2. Správnost

Vyučující hodnotí předmětové dovednosti žáka, zda je úkol věcně správně, v souladu se zadáním. Doporučujeme pozorně číst informace k úkolu a pracovat přesně podle pokynů.

3. Pečlivost

Vyučující hodnotí, zda jsou úkoly zpracovány i formálně správně, úkol je vypracován celý, ne jen jeho část, se všemi náležitostmi či přílohami, zda žák pracuje s chybou a zasílá učiteli zpět opravené úkoly.

Tvorba portfolia

Každý žák školy také soustavně a pečlivě pracuje podle pokynů vyučujících na svém osobním portfoliu, (pro žáky 5. třídy též "Kulturní deník"), do kterého si zakládá nejen úkoly vypracované podle zadání, ale i úkoly dobrovolné. Podle svých schopností, možností a uvážení si ukládá materiály a práce (např. fotografie apod.), které by rád po návratu do školy ukázal spolužákům a svému učiteli.

Portfolio bude součástí celkového hodnocení žáka, jeho kontrolu a hodnocení provedou vyučující následující den po návratu do školy.

Stále platí:

Všechny úkoly jsou zapsány na Škole Online s příslušným odkazem v poznámce (modré kolečko s "P", rozkliknout), dále pracujte podle uvedených pokynů. Pokyny jsou stále stejné, jednotné a srozumitelné, platforma výuky se nemění, jen ji, prosím, dodržujte, ať si zbytečně nepřiděláváte práci.

Všechny dotazy či připomínky můžete zaslat emailem, nebo se informovat telefonicky u všech pedagogických pracovníků školy.

Technické problémy řešte, prosím, s panem učitelem Malíkem - malikk@zsdamborice.cz, tel: 724294470

Aktuálně:

Vydány pokyny z opětovnému otevření školy pro žáky I. stupně - čtěte výše.

Vážení rodiče,

ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Tímto opatřením bude Základní škola v Dambořicích uzavřena od středy 11.3.2020 do odvolání.

omácí úkoly budou žákům zasílány elektronicky systémem Škola Online nebo Google Classroom či mailem. V případě dotazů můžete kontaktovat elektronicky vyučující.

Dohlédněte, prosím, na plnění úkolů.

Pro více informací sledujte stránky ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice JMkraje, stránky školy a školní FB.

Mgr. Drahomíra Bekováředitelka ZŠ a MŠ v Dambořicích


Formulář pro uplatnění nároku na ošetřovné pro děti do 10 let vám vystaví a potvrdí vedení školy po předchozí domluvě.

Vážení rodiče,

pro vaši snazší orientaci v úkolech a práci vašich dětí jsou veškeré úkoly, činnosti či doprovodné informace stručně zaznamenány v poznámce u jednotlivých hodin v prostředí Školy Online - především u žáků 5. - 9. třídy.

I nadále zůstává zasílání týdenních plánů pro 1. - 4. třídu a práce v prostředí Google Classroomu pro 5. - 9. třídu.

V případě nejasností kontaktujte třídního učitele (telefonicky či mailem), případně Karla Malíka.

Od 17. 3. uzavřena Mateřská škola do odvolání

Školní knihovna uzavřena

Sportovní hala ZŠ Dambořice je až do odvolání uzavřena pro všechny aktivityLogo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony II"

Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf
Smějící se děti ze školní družiny.

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.