Zaměstnanci ZŠ Dambořice


Vedení školyKonzultační hodinyPředměty
Mgr. Drahomíra Beková
ředitelka školy
mail

po telefonické či emailové domluvě
ČJ, D
Mgr. Regina Maleňáková
zástupce ředitele
mail

po telefonické či emailové domluvě

Učitelé I. stupněKonzultační hodinyPředměty
Mgr. Viera Veselá
třídní učitelka 1. třídy
mail
po telefonické domluvě
602 644 328
Mgr. Markéta Šťastná
třídní učitelka 2. třídy
mail
po telefonické domluvě
602 644 328
Mgr. Zuzana Měsíčková
třídní učitelka 3. třídy
speciální pedagog
po telefonické domluvě
602 644 328
Mgr. Dagmar Kameníková
třídní učitelka 4. třídy
mail
po telefonické domluvě
602 644 328
Ing. Helena Hudcová
třídní učitelka 5. třídy
mail
po telefonické domluvě
518 631 341
Aj

Učitelé II. stupněKonzultační hodinyPředměty
Mgr. Pavel Klement
třídní učitel 6. třídy
metodik prevence
Po: 7:30 - 8:00, Út: 9:00 - 10:00
tel. 518 631 341
Děj, VkO, Proj
Mgr. Jiřina Poláčková
třídní učitelka 7. třídy
výchovný poradce
po telefonické či emailové domluvě
tel. 724 273 657
Čj, Vv
Mgr. Karel Malík
třídní učitel 8. třídy,
ICT koordinátor
po telefonické či emailové domluvě
tel. 518 631 341
Z, I, Fy, TvH
Mgr. Hana Hanáková
třídní učitelka 9. třídy
koordinátor EVVO
po telefonické či emailové domluvě
tel. 518 631 341
M, Sem, Př, Fy
Ing. Pavel Najbr
bez třídnictví
mail
po telefonické či emailové domluvě
tel. 518 631 341
Př, Ch, Hv, Časp, Čajs, VkZ, VkO
Mgr. Eva Bartoníková
bez třídnictví
mail
po telefonické či emailové domluvě
tel. 518 631 341
Aj, Nj

Školní družina, asistenti pedagoga
Ivana Kroutilová
vychovatelka ŠD,
asistentka pedagoga
mail
po telefonické domluvě
602 644 32
Hana Hovězáková ml.
vychovatelka ŠD,
vyučující I. stupně
po telefonické domluvě
602 644 32
Bc. Marcela Křiklánová
asistentka pedagoga
po telefonické domluvě
602 644 32
Jindra Novotná
asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
po telefonické domluvě
602 644 32

Personál školy
Gabriela Zvonařová
školnice
mail

Hana Hovězáková st.
uklízečka

Eva Kratochvilová
správce tělocvičny
tel. 606 886 105
Zuzana Kachlířová
vedoucí školní jídelny
tel. 518 631 133
Zdena Michlíčková
kuchařka

Blanka Michlíčková
kuchařka - zástup